Biznes i nauka razem.

Innowacje dla zdrowia i jakości życia.

GIEŁDA POTRZEB I OFERT

Jaki jest cel Giełdy?

Giełda służy przeciwdziałaniu negatywnym skutkom ograniczeń działalności gospodarczej,  wprowadzanym w celu zahamowania epidemii COVID-19. Celem giełdy jest wsparcie przedsiębiorstw, instytucji naukowych i innych organizacji w nawiązaniu współpracy, wykorzystaniu zasobów, kompetencji i zdolności produkcyjnych dla zaspakajania potrzeb rynkowych, w szczególności związanych z opieką medyczną.

Giełda ma za zadanie ułatwić znalezienie klientów i kooperantów, przeorganizowanie łańcuchów dostaw, zmianę modeli biznesowych i inne działania, bez których trudniej jest w obecnej sytuacji utrzymać zatrudnienie i zapewnić funkcjonowanie na rynku.

Co to jest i jak działa Giełda?

Giełda  to internetowa baza ofert i potrzeb w zakresie kooperacji, zakupów lub sprzedaży w zakresie wybranych rodzajów produktów i usług, w tym również usług eksperckich. Rodzaje produktów związane są bezpośrednio lub pośrednio z rynkiem opieki medycznej (wyroby medyczne, środki ochrony) oraz usługami (laboratoryjnymi, eksperckimi). Lista jest aktualizowana w miarę pojawiania się potrzeb.

Pobierz aktualną listę PDF

Wpisy są publikowane na stronach Klastra, a następnie promowane w mediach i poprzez reklamy Google Adwords. Ponadto nasi pracownicy i współpracujący eksperci starają się aktywnie wyszukiwać możliwości nawiązania współpracy w przypadkach bardziej złożonych ofert i potrzeb kooperacji.

Kto może zamieszczać ogłoszenia?

  • Giełda jest otwarta dla podmiotów gospodarczych, instytucji naukowych, szpitali, domów opieki i innych zainteresowanych współpracą.
  • Aby zamieszczać ogłoszenia, trzeba być zarejestrowanym uczestnikiem. Rejestracja odbywa się poprzez formularz przy pierwszym wpisie oferty na giełdę. Kolejne wpisy wymagają jedynie wybrania swojej organizacji z listy.
  • Każda zarejestrowana organizacja dostaje dostęp do swojego profilu, co pozwala jej na bieżąco uaktualniać informacje na swój temat. Profile nie są publikowane, a informacje służą lepszej organizacji współpracy.
  • Partnerzy Klastra LifeScience Kraków nie wymagają pierwszej rejestracji – wystarczy dokonać wyboru z listy.

Jak zamieścić ogłoszenie?

  • Wpis do bazy danych zamieszcza się za pośrednictwem FORMULARZA.
  • Ogłoszenie może dotyczyć jednej oferty lub potrzeby.
  • Wpis wymaga zwięzłego, ale wyczerpującego przedstawienia oferty lub potrzeby oraz dokonania wyboru jej rodzaju i charakteru, co umożliwi filtrowanie i ułatwi proces łączenia ofert z potrzebami. Ponadto należy podać dane kontaktowe. Do wpisu można załączyć dokument ze szczegółami.

Zamieść ogłoszenie

Co się dzieje z moim wpisem?

  • Każdy wpis do bazy jest weryfikowany pod kątem zgodności z celami giełdy i kompletności opisu. W przypadkach wątpliwości zwracamy się o wyjaśnienia i uzupełnienia.
  • W przypadkach ofert i potrzeb dotyczących kooperacji aktywnie staramy się wyszukiwać możliwości nawiązania współpracy.
  • Zweryfikowane poprawnie wpisy są publikowane na stronie www, a następnie promowane w mediach społecznościowych Klastra LifeScience Kraków oraz poprzez reklamy Google Adwords.

Zobacz wpisy

Masz uwagi do serwisu? Skontaktuj się z nami!

Zależy nam, aby serwis jak najlepiej odpowiadał na potrzeby użytkowników. Z związku z powyższym będziemy wdzięczni za wszelkie propozycje zmian. Uwagi prosimy zgłaszać mailowo.

SERWIS COVID-19

SHARE: