Żywność, Biogospodarka, Zasoby Naturalne, Rolnictwo i Środowisko – dzień informacyjny Horyzont Europa

987

Trwają przygotowania do ogłoszenia pierwszych konkursów na 2021 rok w ramach programu Horyzont Europa. W dniach 28 czerwca – 9 lipca 2021 r. Komisja Europejska organizuje serię wirtualnych dni informacyjnych i spotkań brokerskich poświęconych programowi Horyzont Europa.

Zapraszamy na dwa wydarzenia:

Dzień Informacyjny Klastra 6: „Żywność, Biogospodarka, Zasoby Naturalne, Rolnictwo i Środowisko”

7-8 lipca 2021 r. Komisja Europejska przedstawi nowe możliwości jakie naukowcom i przedsiębiorcom daje udział w programie Horyzont Europa oraz pokaże jakie działania i dokumenty strategiczne są ich podstawą. Ale przede wszystkim, będą Państwo mieli szansę zapoznania się z bieżącą tematyką konkursową w obszarze Klastra 6. Wydarzenie będzie otwarte dla wszystkich zainteresowanych bez uprzedniej rejestracji.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo już wkrótce na stronie internetowej: https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/

Spotkanie brokerskie Horizon Europe Brokerage Event for Cluster 6

9 lipca 2021 r. Wydarzenie będzie doskonałą okazją do znalezienia potencjalnych partnerów do projektów przed zbliżającymi się konkursami w Klastrze 6. Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość omówienia i kształtowania swoich pomysłów projektowych z potencjalnymi partnerami, budowania współpracy i dołączenia do konsorcjów.

Rejestracja na wydarzenie jest już otwarta: https://he-cluster6.b2match.io/

Dlaczego Klaster 6?

Klaster 6 ma na celu poprawę wiedzy i innowacji w celu wzmocnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa żywnościowego, a także przyspieszenie przejścia na zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi, przy jednoczesnym poszanowaniu granic planety.

Wyzwania stojące przed Klastrem 6 są złożone i wymagają podejścia systemowego, obejmują:

  • zatrzymanie utraty różnorodności biologicznej, neutralność klimatyczną
  • produkcji pierwotnej, zarządzanie zasobami w obiegu zamkniętym, poprawienie
  • lub stworzenie nowych zrównoważonych systemów żywnościowych oraz
  • zapobieganie powstawaniu i usuwanie zanieczyszczeń.

Komisja Europejska nie opublikowała jeszcze ostatecznego Programu Pracy dla Klastra 6 na lata 2021-2022, jednakże jest dostępny ostatni szkic roboczy dokumentu z dn. 19 kwietnia 2021 r.

Należy jednak pamiętać, że informacje w nim zawarte nie mogą być uznane za oficjalne i mogą ulec zmianie w tym szczególnie daty. Obecnie, planowany termin zakończenia naboru wniosków to 6 października 2021 r.

Poprzedni artykułV4+France Business Meeting: Wyzwania i kierunki działań w farmacji i biotechnologii
Następny artykułSrebrna Odznaka Jakości Zarządzania dla Klastra LifeScience Kraków