Czy wiesz jakie wynalazki powstały w ramach Projektu Inkubator Innowacyjności 4.0?

461

Partner Klastra, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, zaprasza do zapoznania się z wynalazkami, które powstały w ramach Projektu Inkubator Innowacyjności 4.0. Przed nami seria 12 artykułów, promujących efekty realizacji prac przedwdrożeniowych mających szczególne znaczenie dla budowania nowoczesnej i zdrowej przyszłości obecnych i przyszłych pokoleń.

Prezentowane podczas przeglądu prace B+R miały na celu odpowiedzieć na wyzwania XXI wieku w zakresie nowoczesnych rozwiązań służących gospodarce, przemysłowi i środowisku. Ich Twórcy brali pod uwagę m.in. takie aspekty, jak: technologie przyjazne środowisku, GOZ, efektywność energetyczną, zrównoważony rozwój.

Celem programu „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie ich komercjalizacji. Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4)

Prezentacje wynalazków w ramach Projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 dostępne są na profilu społecznościowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Poprzedni artykułProwadzisz Start-up? Skorzystaj ze wsparcia z programu EIT Health RIS
Następny artykułJak współpracować w obszarze opieki zdrowotnej w Ameryce Łacińskiej? – bezpłatny webinar