2 000 euro bez wkładu własnego na współpracę z Norwegią! – konkurs Travel Grants dla MŚP

511

Już od 20 sierpnia br. rusza program Travel Grants, dedykowany przedsiębiorcom z sektora MŚP z Polski i Norwegii, mający na celu wsparcie rozwoju dwustronnej współpracy oraz wzmocnienie kontaktów biznesowych pomiędzy polskimi i norweskimi podmiotami poprzez organizację misji gospodarczych.

Przedsiębiorcy biorący udział w konkursie (w tym mikro-, mali i średni przedsiębiorcy z obu krajów) oprócz wsparcia poprzez misje gospodarcze będą mogli skorzystać z dofinansowania w wysokości do 2 tys. euro bez konieczności uiszczenia wkładu własnego. Budżet przeznaczony na realizację konkursu to 50 tys. euro

W ramach jednej misji gospodarczej wnioskodawca może otrzymać ryczałt 1800 euro na pokrycie kosztów zagranicznej podróży służbowej, a także sfinansować zakup biletów wstępu na targi lub pokrycie opłaty za udział w konferencji/kongresie do 200 euro, dla maksymalnie dwóch osób. Przedsiębiorcy mogą starać się o wsparcie na organizację maksymalnie dwóch misji gospodarczych. Całkowita alokacja w konkursie wynosi 50 tys. euro.

Pozyskane w ramach konkursu wsparcie będzie można przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów zagranicznej podróży służbowej, zakup biletów wstępu na targi lub pokrycie opłaty za udział w konferencji/kongresie.

Bezpośrednie spotkania pomiędzy polskimi i norweskimi przedsiębiorstwami są ogromną szansą na dalszą współpracę biznesową. Przedsiębiorcy będą mogli wymienić doświadczenia oraz zaprezentować swoją ofertę. Przez ostatnie lata wymiana handlowa pomiędzy Polską i Norwegią rosła, a nasza działalność pozwoli umocnić ten trendkomentuje Marcin Czyża, p.o. prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W ramach misji gospodarczej wnioskodawca jest zobowiązany do uczestnictwa w:

  • targach lub konferencji/kongresie
  • wydarzeniu organizowanym przez PARP i Innovation Norway podczas ww. targów lub konferencji/kongresu
  • co najmniej dwóch spotkaniach o charakterze biznesowym z dwoma różnymi podmiotami prowadzącymi działalność na terytorium kraju w którym odbywają się ww. targi lub konferencja/kongres

Zainteresowane podmioty mogą składać wnioski do 31 października 2022 roku.

Więcej informacji o konkursie na stronie: Wsparcie na utworzenie partnerstwa – Travel Grants.

Program jest finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

Poprzedni artykułEuropean Biotech & Pharma Virtual Partnering Conference 2021, Osaka, Japonia.
Następny artykułTechnologie chemiczne dają nam life science