Biznes i nauka razem.

Innowacje dla zdrowia i jakości życia.

COHES.io

Źródło: https://depositphotos.com/

Rozwój i wdrażanie nowych technologii cyfrowych w opiece zdrowotnej wiąże się z szeregiem barier, takich jak kosztowne i ryzykowne procesy rozwoju, wymogi dotyczące jakości i bezpieczeństwa oraz fragmentacja systemów regulacyjnych i systemów refundacji.

Otwarte innowacje to podejście zaprojektowane w celu wspierania procesów innowacyjnych, zwiększania wydajności i obniżania kosztów poprzez skupianie różnych interesariuszy ekosystemu opieki zdrowotnej w celu stworzenia środowiska wspierającego innowacje, które pomaga pokonać istniejące bariery.

COHES.io zamierza stworzyć międzyregionalne otwarte środowisko innowacji dla cyfrowego zdrowia poprzez połączenie regionalnych ekosystemów Norte w Portugalii, Małopolski w Polsce i Attyki w Grecji.

Celem projektu jest zwiększenie powiązań między tymi regionami poprzez wprowadzenie wspólnych narzędzi współpracy i tworzenia sieci kontaktów; poprawa efektywności innowacji w opiece zdrowotnej poprzez identyfikację możliwości wspólnych działań (np. utworzenie międzyregionalnego wirtualnego living lab’u) oraz wspieranie transferu innowacji.

Poprzez wspólny proces tworzenia, w którym weźmie udział różnorodna grupa interesariuszy innowacji, zidentyfikowane zostaną wspólne działania, a ich realizacja zostanie zabezpieczona poprzez zaangażowanie władz publicznych (partnerzy stowarzyszeni COHES.io), odpowiedzialnych za odpowiednie strategie innowacji i programy wsparcia.

TU Delft, reprezentujący wiodący i aktywnie działający hub innowacji, wesprze i ułatwi mapowanie wspólnych wyzwań, identyfikację synergii i komplementarności w zakresie potencjału regionalnego oraz projektowanie wspólnych interwencji zgodnie z metodologią wynikającą z programu EIT Health DRIVE, dedykowanego rozwojowi ekosystemów.

EIT Health InnoStars zapewnia ramy współpracy i zapewnia rozpowszechnianie i wykorzystanie wyników COHES.io na poziomie europejskim oraz rozszerzenie zastosowanej metodologii na kolejne ekosystemy europejskie.

Zadania Klastra LifeScience Kraków w projekcie COHES.io:

  • Mapowanie regionalnego ekosystemu innowacji.
  • Organizacja i facilitowanie regionalnych spotkań „roundtables’ gromadzących interesariuszy dziedziny SmartHealth / Digital Health.
  • Przeprowadzenie pogłębionych wywiadów z kluczowymi podmiotami ekosystemu w regionie.
  • Zebranie informacji koniecznych do stworzenia raportu Regional Health Landscape.
  • Udział w międzyregionalnych Grupach Roboczych, pracujących nad zdefiniowanymi tematami kluczowymi, oraz uczestnistwo w Health Community Advisory Board.
  • Stworzenie przestrzeni do współpracy dla uczestników projektu COHES.io na Platformie Współpracy LSOS i koordynowanie aktywności.
  • Współpraca przy tworzeniu wspólnego międzyregionalnego planu działania na rzecz otwartych innowacji w dziedzinie Digital Health.
  • Wdrożenie opracowanego planu działania na rzecz otwartych innowacji w Digital Health w Małopolsce.

Więcej o projekcie COHES.io na Platformie Współpracy LSOS.

Aktualności w projekcie

Synthesis Tour COHES.io w Delft: Współpraca i Innowacje w Opiece Zdrowotnej

W ubiegłym miesiącu, wraz z pozostałymi partnerami projektu COHES.io, braliśmy udział w trzydniowym wydarzeniu Synthesis Tour zorganizowanym przez Delft University of Technology. Wizyta ta...

Otwarte innowacje w obszarze Digital Health – raport COHES.io jest już dostępny!

Na stronie projektu COHES.io, w którym jako jeden z Partnerów występuje Klaster LifeScience Kraków, opublikowano szczegółowy raport na temat Otwartej Innowacji w sektorze Digital Health. W raporcie przeanalizowano kluczowe...

Smart Health w Małopolsce: rezultaty warsztatów oraz programy priorytetowe – Roundtable no.4

23 maja odbyło się czwarte i zarazem ostatnie z serii "Roundtables" spotkanie SIG Smart Health. W Sali Urzędu Miasta Krakowa w Rynku Podgórskim zebrali...

Wytyczamy kierunki i priorytety rozwoju dla Technologii Medycznych w Małopolsce – Roundtable no.3

Już trzecie spotkanie z cyklu SIG Smart Health za nami. 9 maja, w Klastrze Innowacji Społeczno Gospodarczych Zabłocie 20.22 w Krakowie, zebrali się Interesariusze reprezentujący...

Koordynator projektu

Budżet projektu

90,600.00 € 

Czas trwania projektu

Styczeń 2024 – Grudzień 2024

Partnerzy projektu