Biophage Pharma S.A. – Bohater ‚Miesiąca Partnera Klastra’ w maju

118

Spółka Biophage Pharma S.A. jest polską firmą biotechnologiczną, obecną na rynku od 2012 roku. Jej profil branżowy jest skoncentrowany na dziedzinie farmacji i biotechnologii – przyszłościowym, proinnowacyjnym sektorze wysokich technologii.

Główne obszary działalności Spółki to badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, w tym w szczególności w dziedzinie mikrobiologii oraz w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.

Prace badawczo-rozwojowe prowadzone w Spółce

W ramach prowadzonej działalności, Spółka realizuje prace badawcze obejmujące badania o charakterze podstawowym, aplikacyjnym oraz prace rozwojowe zmierzające do opracowania technologii wytwarzania produktów fagowych na skalę przemysłową. Specjalizacją Spółki jest rozwój preparatów fagowych, które znajdą zastosowanie w leczeniu antybiotykoopornych zakażeń. W latach 2013-2015 Spółka zrealizowała projekt dotyczący pozyskania bakteriofagów przeciwko szczepom S. aureus oraz P. aeruginosa. W latach 2017-2020 Spółka realizuje projekt ukierunkowany na pozyskanie bakteriofagów litycznych względem lekoopornych szczepów wywołujących zapalenia płuc. Spółka realizuje także badania na zlecenie – m. in. badania typowania fagowego, badania molekularne i inne. W Spółce w ramach współpracy z krakowską firmą farmaceutyczną prowadzone są także badania związane ze szczepami probiotycznymi, ich pozyskiwaniem, a także szczegółową charakterystyką.

Model działalności związany jest z przyjętą przez spółkę „strategią niszy rynkowej”, związaną z identyfikowaną niedostępnością na rynku krajowym i międzynarodowym skutecznych środków antybakteryjnych do zwalczania infekcji lekoopornych przy jednocześnie rosnącej liczbie antybiotykoopornych zakażeń.

Misja Spółki

Misją Spółki jest rozwój własnych projektów, które zmierzają do opracowania substancji aktywnych o działaniu terapeutycznym.

Współpraca

Biophage Pharma S.A. współpracuje z innymi firmami, jednostkami naukowymi, szpitalami oraz lekarzami, w celu opracowania innowacyjnych preparatów, a także ich testowania i późniejszego wykorzystania. W ramach prowadzonej działalności, Spółka może podejmować się różnorakich prac badawczych, w tym badań podstawowych i prac rozwojowych, realizować wspólne projekty lub projekty podzlecone. Spółka zajmuje się świadczeniem laboratoryjnych usług badawczo-rozwojowych na zlecenie firm farmaceutycznych oraz biotechnologicznych. Naukowcy zatrudnieni w Spółce posiadają kierunkowe wykształcenie (w tym – trzy osoby mają tytuł doktora, dwie są w trakcie studiów doktoranckich). Spółka może zatem świadczyć zatem outsorcing zespołu naukowego, który pomoże w przygotowaniu projektu, jego prowadzeniu, planowaniu oraz realizowaniu badań.

Pobierz ulotkę Biophage Pharma