Co mówią eksperci o aktualnych trendach, potrzebach i kierunkach rozwoju Biogospodarki?

264
Biogospodarka Klaster LifeScience Kraków
Źródło: innowacyjna.malopolska.pl

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją dotyczącą sektora Biogospodarki w Małopolsce przygotowanej przez serwis Innowacyjna Małopolska. W biuletynie znajdują się informacje m.in. na temat działającej grupy tematycznej Klastra – SIG Biogospodarka, której celem jest integrowanie instytucji, ludzi i działań wokół wspólnych interesów, wyzwań i projektów wspierających rozwój tej dziedziny w Małopolsce.

W tym wymiarze szeroko opisany został cykl warsztatów, który odbył się w ramach małopolskiego Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania. W jego efekcie powstały propozycje scenariuszy mogących posłużyć za inspirację dla tworzenia określonych projektów technicznych czy innych działań dla przedsiębiorców identyfikujących się z dziedziną.

Biuletyn zawiera również rozmowy z ekspertami na temat znaczenia Biogospodarki w skutecznej transformacji środowiskowej oraz jej wpływu na nasze życie i szeroko pojęty rozwój społeczno-ekonomiczny.

Niniejsza publikacja jest propozycją, dzięki której pogłębicie wiedzę na temat aktualnych trendów, potrzeb i kierunków rozwoju biogospodarki, jak również otrzymacie pełen wykaz bieżących projektów dziedzinowych realizowanych w regionie.

Dostępne jest również pierwsze wydanie biuletynu dedykowanego w całości inteligentnej specjalizacji: Nauki o życiu (Life Science).

Tematem przewodnim pierwszego biuletynu są korzyści wynikające ze współpracy sieciowej, która łączy środowiska biznesu, nauki czy administracji, tworząc warunki do wspólnej wymiany doświadczeń, inicjowania zaawansowanych technologicznie projektów, wsparcia natury projektowej przy realizacji przedsięwzięć biznesowych czy skutecznej ekspansji gospodarczej.

Wydanie pierwsze dostępne jest na stronie www.innowacyjna.malopolska.pl

Zachęcamy do lektury.

Poprzedni artykułPetsDiag – nowe możliwości współpracy gwarantujące sukces
Następny artykułCancer Center – innowacyjny Partner w diagnostyce onkologicznej