Kraków, Partnerem Generalnym Life Science Open Space 2023

408

To już kolejny rok naszej współpracy! Miasto Kraków jest Partnerem Generalnym nadchodzącej edycji Life Science Open Space. O tym jak ważną rolę odgrywa Kraków w rozwoju branży life science oraz jakie działania podejmuje aby wspierać innowacyjność, przeczytacie w poniższej publikacji.

Zacznijmy więc!

DLACZEGO KRAKÓW?

MIEJSCE

Rynek

Kraków już od kilku lat jest europejskim liderem atrakcyjności dla branży nowoczesnych usług dla biznesu, a ostatnio także dla centrów badawczo-rozwojowych. Inwestują u nas instytucje finansowe, firmy z sektora high-tech, świetnie rozwijają się też startupy. Właściwie na każdym poziomie wszystkie te branże – poczynając od jednoosobowej działalności gospodarczej, a kończąc na globalnych markach –stale rozwijają nowe obszary i stawiają na innowacyjność. Sektor BSS w Krakowie tworzy obecnie ponad 270 firm zatrudniających około 100 tys. pracowników, działa u nas ponad 500 firm technologicznych z blisko 50 tys. pracowników IT, mamy też 9 tys. studentów kierunków informatycznych. Ponadto w ciągu kilku lat czterokrotnie zwiększyły się zasoby powierzchni biurowej – obecnie to 1,77 mln m2.

W lokalnej gospodarce Krakowa tradycyjnie ważna jest turystyka, jednak miasto wspiera dywersyfikowanie aktywności gospodarczej – istotny udział w dochodach Krakowa mają nadal: przemysł, budownictwo, sektor przemysłów kreatywnych oraz edukacja i kultura.

Ważne jest również odpowiednie otoczenie infrastrukturalne i organizacyjne: liczne firmy, w tym międzynarodowe korporacje, ośrodki naukowo-badawcze czy centra badań i rozwoju oraz uczelniane centra transferu technologii. Kraków wspiera rozwój gospodarki opartej na wiedzy i prowadzi aktywną współpracę z biznesem i środowiskiem naukowo-badawczym. Miasto również dba o wysoką jakość życia mieszkańców, tworząc bogatą ofertę kulturalną, edukacyjną i sportowo-rekreacyjną oraz zapewniając wysokie poczucie bezpieczeństwa. Mamy sprawną komunikację miejską, dogodne położenie przy autostradzie A4, dobre połączenia kolejowe oraz nowoczesne międzynarodowe lotnisko.

LUDZIE

Atutem Krakowa są doskonałe kadry – zarówno  cenne zaplecze intelektualne i biznesowe, jak i ambitni i kreatywni młodzi ludzie, otwarci na zmianę i rozwój. Kraków to prężnie działający ośrodek akademicki: blisko 130 tys. studentów uczących się na 23 wyższych uczelniach oraz rozwinięta infrastruktura naukowo-badawcza. Dlatego mocną stroną  naszego miasta są profesjonalne kadry, głównie z obszaru technologii tele-informatycznych i inżynierii czy administracji i HR, z kompetencjami lingwistycznymi.

Należy także podkreślić, że Kraków należy do nielicznej grupy polskich miast, w których liczba ludności wzrasta; szacujemy, że mieszka u nas już co najmniej milion mieszkańców, a do tej liczby należy dodać osoby przyjeżdżające codziennie do pracy czy na uczelnię.

Charakterystyczną cechą sektora usług biznesowych w naszym mieście jest wielokulturowość: pracownicy z zagranicy stanowią blisko 14 proc. wszystkich zatrudnionych: pochodzą z 50 państw i świadczą usługi łącznie w 35 językach, przy czym średnio w jednym centrum używa się siedmiu języków. Istotnym czynnikiem budującym różnorodność jest również struktura wieku – największą grupę stanowią osoby w wieku 27-34 lat. Szczególnie aktywni są inwestorzy z USA oraz krajów zachodnioeuropejskich, którzy poszukują lokalizacji bliskich geograficznie i kulturowo.

INNOWACYJNOŚĆ

Chociaż mogłoby się tak wydawać, turystyka nie jest najważniejszą gałęzią krakowskiej gospodarki; jej oczywiste znaczenie nie podlega dyskusji, jednak miasto stale stara się dywersyfikować obszary aktywności gospodarczej na swoim terenie, kierując się zapisaną w dokumentach strategicznych zasadą zrównoważonego rozwoju. Dlatego istotny udział w dochodach miasta ma przemysł i budownictwo oraz dynamicznie rozwijający się rynek usług okołobiznesowych, sektor przemysłów kreatywnych i life science. W ostatnich latach pod Wawelem prężnie rozwija się również środowisko startupowe, takich podmiotów jest już ponad  300, a szeroko pojęta branża skupia kilka tysięcy osób. Szacuje się, że ok. 10 działających w mieście firm ściągnęło do Krakowa łącznie ponad 120 milionów € w inwestycjach. Krakowskie startupy zatrudniają setki osób, produkują rozwiązania wykorzystywane na całym świecie i zdobywają coraz większe międzynarodowe uznanie – można tu wspomnieć takie, już rozpoznawalne marki, jak Estimote, Brainly, Callpage, Synerise czy Silvair.

SUKCES POD WAWELEM

Na bardzo konkurencyjnym, globalnym rynku, Kraków nadal przyciąga młodych ludzi i specjalistów, którzy tutaj chcą rozwijać swoje talenty. Szerokie możliwości rozwoju i kariery dają im nie tylko ogólnoświatowe korporacje czy specjalistyczne firmy IT, ale i startupy. Młodzi i kreatywni ludzie w otrzymują w Krakowie szansę na dobry start i wykorzystanie swoich talentów i umiejętności, duże firmy dążą do rozszerzenia swojej działalności, a kolejni nowi gracze włączają się do budowania krakowskiej gospodarki.

Naszym wspólnym celem jest to, by w przyjaznym, otwartym i bezpiecznym mieście mógł swobodnie rozwijać się  biznes, a oferowane przez niego usługi, produkty czy nowoczesne technologie służyły wszystkim. Jak widać, obecna sytuacja ekonomiczna, polityczna i społeczna stawia przed wszystkimi wiele wyzwań, jednak Kraków jest dobrze przygotowany do aktywnego kreowania nowych możliwości rozwoju. Jego fundamentem jest współpraca i włącznie w nią wszystkich partnerów – biznes, naukę, samorząd i mieszkańców.

Aby oferta dobrej pracy, podnoszenia kompetencji i rozwijania talentów była odpowiednio atrakcyjna, staramy się równocześnie, aby Kraków był miastem dobrym do życia dla wszystkich mieszkańców, oferując przyjazną i funkcjonalną przestrzeń publiczną, wysokiej jakości usługi komunalne, dostęp do szerokiej oferty kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej – po prostu miejscem, w którym chce się żyć.

MIASTO WSPIERA INWESTORÓW

Liczne atuty Krakowa przekładają się na dynamiczny rozwój gospodarczy, co przyciąga inwestorów i biznes, zaś samorząd oferuje wszechstronne wsparcie projektom inwestycyjnym na wszystkich etapach – w tym celu działa miejskie Centrum Wspierania Inwestorów i Innowacyjnej Gospodarki. Jego pracownicy potrafią działać w sposób elastyczny i efektywny, obsługując inwestorów krajowych i zagranicznych, monitorując procesy inwestycyjne, doradzając, prowadząc bazy danych ofert inwestycyjnych i promując je w kraju i zagranicą.

Działalność Centrum jest skierowana jest do wszystkich zainteresowanych rozwojem biznesu w naszym mieście, poczynając od małych zamierzeń budowlanych, poprzez lokalizacje centrów nowoczesnych usług, a kończąc na wielkich przedsięwzięciach inwestycyjnych.

Realizację planów o inwestowaniu pod Wawelem można zacząć od stron internetowych https://dlabiznesu.pl gdzie znajduje się „Przewodnik dla Inwestora”, którego polska i angielska wersja, dostarczają podstawowej wiedzy, dotyczącej np. profilu ekonomicznego miasta, ofert, form wsparcia, opinii inwestorów czy nagród dla miasta.

Zgodnie ze strategią rozwoju Krakowa “Tu chcę żyć. Kraków 2030” miasto wciąż rozwija swój potencjał promując przedsiębiorczość opartą na kreatywności i talentach swoich mieszkańców, dbając równocześnie o to, aby przyciągać zewnętrzny biznes oraz inwestorów. Rynek nowych inwestycji nie rozwijałby się w Krakowie tak prężnie, gdyby nie wyjątkowość naszego miasta, które jest nie tylko pięknym, historycznym grodem, centrum naukowym i kongresowym, ale i znaczącym ośrodkiem biznesowym.

Odwiedź stronę www Miasta Kraków: www.dlabiznesu.krakow.pl

Partner Generalny Life Science Open Space 2023

Poprzedni artykułNowe horyzonty w meksykańskim ekosystemie opieki zdrowotnej: analiza trendów i możliwości współpracy
Następny artykułWrotki Lecane inermis: Ekologiczna i Ekonomiczna Rewolucja w Oczyszczalniach Ścieków