Nowa Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

52

8 maja 2019 r. Dyrektorzy 5 krakowskich Instytutów Naukowych podpisali umowę o utworzeniu i wspólnym prowadzeniu Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych. 

Szkoła będzie prowadzona przez  4 Instytuty Polskiej Akademii Nauk: Instytut Botaniki im. W. Szafera (jednostka wiodąca szkoły), Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego, Instytut Ochrony Przyrody, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt  oraz Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.

Szkoła rozpocznie swoją działalność 1 października 2019 roku i będzie kształciła doktorantów w 3 dyscyplinach naukowych: nauk biologicznych, rolnictwa i ogrodnictwa, zootechniki i rybactwa.

W Szkole Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych można będzie realizować tematy badawcze wynikające z misji tworzących ją Instytutów.

Obejmują one:

  • różnorodność biologiczną, taksonomię, ekologię i ewolucję roślin, grzybów i  zwierząt zarówno współcześnie jak i w przeszłości
  • fizjologię, biochemię, genetykę roślin i zwierząt
  • ochronę różnorodności gatunków, siedlisk, ekosystemów i procesów kształtujących różnorodność biologiczną
  • chów i hodowlę zwierząt, uprawę roślin i czynniki wpływające na produktywności organizmów.

Szczegółowe informacje o Szkole Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych znajdują się na stronie internetowej.