Uczymy się wzmacniania zdolności innowacyjnych w naszym regionie – udział Klastra w szkoleniu EIT Health Drive

353

Albert Einstein kiedyś powiedział, że gdyby miał godzinę na uratowanie świata, poświęciłby pięćdziesiąt pięć minut na zdefiniowanie problemu i tylko 5 minut na znalezienie rozwiązania. Te słowa stanowiły esencję szkolenia, które odbyło się w dniach 12.09 -13.09  w Parku LifeScience w Krakowie. Program szkoleniowy dotyczył EIT Health Drive a samo szkolenie zostało stworzone przez EIT Health InnoStars RIS wraz z TU Delft – Centre for Entrepreneurship, które jest partnerem EIT Health.

Szkolenie  zostało przeprowadzone dla dwóch nowych Hubów w Programie RIS –  LifeScience Kraków EIT Health Hub, którego nasza Fundacja jest liderem w Konsorcjum z  JCI oraz RIS Hub Slovakia, który reprezentuje firma Civitta działająca w Budapeszcie.

Ogólnym celem programu szkoleniowego EIT Health DRIVE jest wzmocnienie zdolności innowacyjnych w regionach o wysokim potencjale w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Uczestniczący w nim twórcy ekosystemu innowacji są wyposażeni w spostrzeżenia, umiejętności i kompetencje, aby efektywnie analizować, prowadzić i zarządzać swoim regionem. Szkolenie wykorzystuje elementy metodologii Design Thinking do pogłębienia wiedzy i umiejętności liderów innowacji w regionach.

Ekspertem prowadzącym szkolenie był Ákos Wetters, który w sposób kreatywny i entuzjastyczny przedstawił metodologię dokonywania skutecznych zmian w ekosystemach regionalnych. Dzięki wspólnym dyskusjom oraz zadaniom szkoleniowym mieliśmy możliwość wymienić się spostrzeżeniami  o elementach budujących dwa różne ekosystemy, w których to nasze Huby działają. Oprócz tego poznaliśmy kroki, które warto implementować w codzienne działania, aby w sposób efektywniejszy identyfikować i angażować kluczowych interesariuszy.

Liczymy, że uzyskana wiedza oraz wskazówki pomogą nam w efektywnym prowadzeniu polskiego hubu oraz we wprowadzaniu w życie strategii regionalnej, która, jak większość naszych działań, nakierowana jest na rozwój innowacji.

Poprzedni artykułWeź udział w spotkaniach B2B w ramach VI 3DP Pilot Funding Support Service
Następny artykułSztuczna inteligencja w patologii – możliwości współpracy z Cancer Center