Wytyczamy kierunki i priorytety rozwoju dla Technologii Medycznych w Małopolsce – Roundtable no.3

758

Już trzecie spotkanie z cyklu SIG Smart Health za nami. 9 maja, w Klastrze Innowacji Społeczno Gospodarczych Zabłocie 20.22 w Krakowie, zebrali się Interesariusze reprezentujący sektory nauki, biznesu, opieki medycznej, otoczenia biznesu i administracji, aby rozmawiać o kierunkach i priorytetach dla obszaru Technologie Medyczne w regionie Małopolski.

Dyskusja oparta o wnioski z poprzednich spotkań, w szczególności skierowana była na usystematyzowanie opracowanych już ścieżek i fiszek projektowych według zaproponowanego łańcucha wartości:
I. Edukacja dla zdrowia
II. Diagnostyka medyczna
II. Innowacyjne terapie i wyroby medyczne
IV. Innowacyjna profilaktyka i opieka medyczna
V. Innowacje dla „well being”

W toku spotkania wytypowano dwa kluczowe priorytety rozwoju, które są fundamentalne dla wielu innych kierunków – Regionalne Centrum Telemedycyny oraz Regionalne Data Center. Przedyskutowano także zagadnienia, które mogą być kluczowe dla realizacji powyższych priorytetów. Wynikiem prac grupy SIG Smart Health jest powstająca, rozbudowana mapa myśli, zawierająca szereg wskazanych kierunków rozwoju, zagregowanych według obszaru problemowego z nadanymi priorytetami ważności.

Cykl spotkań Grupy SIG Smart Health odbywa się w ramach tzw. „Roundtables”, działań, których celem jest pogłębiona analiza ekosystemu innowacji dla zdrowia i jakości życia. W spotkaniach biorą udział kluczowi interesariusze ekosystemu innowacji life science (Klastra LifeScience) z Małopolski – przedstawiciele firm, uczelni, szpitali, otoczenia biznesu i władz samorządowych.

Kolejne spotkanie Grupy SIG Smart Health odbędzie się:

23 maja Mapa drogowa współpracy w dziedzinie SMART HEALTH – warsztaty w ramach KLSK Summit 2024

Wszystkich nowych interesariuszy, zainteresowanych udziałem w kolejnych spotkaniach Grupy Tematycznej Smart Health prosimy o bezpośredni kontakt mailowy lub telefoniczny.

Zapraszamy do dołączenia do grupy SIG Smart Health na Platformie Współpracy LSOS

Seria spotkań „Roundtables” odbywa się w powiązaniu z europejskim projektem COHES.io, którego celem jest poprawa efektywności w opiece zdrowotnej poprzez innowacje w dziedzinie digital health, realizowana we współpracy pomiędzy trzema ekosystemami z Małopolski, Attiki i Północnej Portugalii.

Projekt COHES.io ma na celu stworzenie międzyregionalnego środowiska Open Innovation w obszarze Digital Health poprzez wzmocnienie zdolności ekosystemów regionalnych i poprawę schematów wsparcia innowacji, a także opracowanie wieloletniego wspólnego planu działań.

Fotorelacja ze spotkania

Poprzedni artykułKancelaria IPSO Legal – specjalistyczne rozwiązania prawne dla branży MedTech
Następny artykułTargi Pracy i Przedsiębiorczości – Majówka z pracą