Analiza trendów, szans i zagrożeń dla obszaru Smart Health Małopolsce – Roundtable no.2

584

16 kwietnia w Parku LifeScience w Krakowie odbyło się drugie z cyklu spotkań Grupy Tematycznej SIG Smart Health, w którym wzięli udział Interesariusze reprezentujący sektory nauki, biznesu, opieki medycznej, otoczenia biznesu i administracji.

Cykl spotkań odbywa się w ramach tzw. „Roundtables”, działań, których celem jest pogłębiona analiza ekosystemu innowacji dla zdrowia i jakości życia. Wynikiem cyklu czterech warsztatów będą Mapy Drogowe Współpracy dla obszarów strategicznych z perspektywy ekosystemu innowacji. W toku dwóch pierwszych spotkań zostały wyłonione dziedziny: szczegółowe – Innowacyjny Szpital, Digital Health i Tech-Med oraz przekrojowa – Smart Health.

Dla wszystkich dziedzin przeprowadzono dyskusję identyfikującą silne i słabe strony, oraz inne uwarunkowania. Na podstawie propozycji i argumentów uzasadniających wspólne działania wyznaczono dla nich kierunki rozwoju współpracy oraz zgromadzono szereg notatek pomocniczych. Zdefiniowano także szanse i zagrożenia oraz trendy pojawiające się na rynku zarówno od strony naukowców, przedsiębiorców jak i samych pacjentów. Smart Health, jako dziedzina przekrojowa, jest szczególnie rozpatrywana z perspektywy potrzeb i oczekiwań pacjentów.

W spotkaniach biorą udział kluczowi interesariusze ekosystemu innowacji life science (Klastra LifeScience) z Małopolski – przedstawiciele firm, uczelni, szpitali, otoczenia biznesu i władz samorządowych.

Kolejne spotkania Grupy SIG Smart Health odbędą się w następujących terminach:

9 maja SMART HEALTH – ścieżki rozwoju i współpracy, w tym: Mapa projektów dotyczących dziedziny Smart Health. Potencjalne obszary współpracy – fiszki problemowe Scenariusze rozwoju współpracy
23 maja Mapa drogowa współpracy w dziedzinie SMART HEALTH – warsztaty w ramach KLSK Summit 2024

Wszystkich nowych interesariuszy, zainteresowanych udziałem w kolejnych spotkaniach Grupy Tematycznej Smart Health prosimy o bezpośredni kontakt mailowy lub telefoniczny.

Zapraszamy również do dołączenia do grupy SIG Smart Health na Platformie Współpracy LSOS

Seria spotkań „Roundtables” odbywa się w powiązaniu z europejskim projektem COHES.io, którego celem jest poprawa efektywności w opiece zdrowotnej poprzez innowacje w dziedzinie digital health, realizowana we współpracy pomiędzy trzema ekosystemami z Małopolski, Attiki i Północnej Portugalii.

Zobacz również podsumowanie pierwszego spotkania Tworzymy Mapy Drogowe dla rozwoju technologii medycznych w Małopolsce – Roundtable no.1

Projekt COHES.io ma na celu stworzenie międzyregionalnego środowiska Open Innovation w obszarze Digital Health poprzez wzmocnienie zdolności ekosystemów regionalnych i poprawę schematów wsparcia innowacji, a także opracowanie wieloletniego wspólnego planu działań.

Fotorelacja ze spotkania

Poprzedni artykułKLSK Summit 2024 – spotkajmy się na wiosnę, w gronie Partnerów Klastra LifeScience Kraków!
Następny artykułZaawansowana opieka telemedyczna pacjentów szpitalnych | Podsumowanie Śniadania z Klastrem