Biogospodarka – aspekty instytucjonalne i produkcyjne

1755

Uniwersytet Rolniczy im Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz projekt Horyzont 2020 BLOOM Boosting European Citizens’ Knowledge and Awarness of Bioeconomy Research and Innovation organizują konferencję naukową, której tematem jest „Biogospodarka –aspekty instytucjonalne i produkcyjne”. Konferencja odbędzie się 22 czerwca 2020 roku w Krakowie.

Biogospodarka obok gospodarki cyrkularnej staje się jednym z najistotniejszych filarów i kierunków rozwoju Unii Europejskiej. Już dziś jednym z głównych sektorów przemysłowych w UE, opierającym się na rolnictwie, leśnictwie, akwakulturze, podsektorach bioenergii i biomateriałów. Generuje roczne obroty na poziomie 2,3 bln euro i daje zatrudnienie 18 milionom Europejczyków. We współczesnym świecie ograniczonych zasobów, wyzwania klimatyczne, zanieczyszczenie środowiska, zanik bioróżnorodności, czy degradacji gleb, przy jednocześnie rosnącym popycie na żywność i energię zmuszają nas do poszukiwania nowych metod produkcji i zmiany nawyków konsumpcyjnych. Zrównoważona biogospodarka, wpisująca się w założenia gospodarki cyrkularnej stanowi odpowiedź na te wyzwania.

Biogospodarka oferuje też niezwykły potencjał: już teraz w jej obszarze zatrudnione jest około 8% siły roboczej UE, a do 2030 przemysł oparty o biomasę może wygenerować kolejny milion stanowisk pracy. Biogospodarka jest również jednym z narzędzi rozwoju zrównoważonego, redukuje emisję CO2 i wspiera uniezależnienie gospodarki od paliw kopalnych. Strategia biogospodarki wiąże się z modernizacją i innowacjami wdrażanymi w rolnictwie, leśnictwie i akwakulturze.

Tematyka konferencji

 • Instytucjonalne uwarunkowania biogospodarki
 • Biogospodarka, jako narzędzie rozwoju zrównoważonego
 • Biogospodarka w kontekście gospodarki obiegu zamkniętego
 • Kierunki rozwoju i potencjał biogospodarki w regionach Unii Europejskiej
 • Biogospodarka w kontekście produkcji podstawowej
 • Gospodarka żywnościowa w kontekście założeń biogospodarki
 • Bioenergia i biopaliwa – aspekty instytucjonalne i technologiczne
 • Biomateriały – aspekty instytucjonalne i technologiczne
 • Bioodpady, jako surowiec

Zachęcamy do czynnego udziału w Konferencji, tj. wygłoszenia referatu lub prezentacji postera informacyjnego oraz współautorstwa monografii pt. Biogospodarka – aspekty instytucjonalne i produkcyjne, która po spełnieniu wymogów redakcyjnych zostanie opublikowana przez podmiot znajdujący się w Wykazie Wydawnictw Punktowanych.

Udział w konferencji oraz publikacja są darmowe dla uczestników i finansowane są ze środków Komisji Europejskiej (H2020 BLOOM, um. grantowa 773983). Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem czynnym prosimy o:

 • 31 marca 2020: przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji
 • 30 maja 2020: przesłanie tekstu publikacji
 • 10 czerwca 2020: autorzy zostaną poinformowani o akceptacji tekstów do druku.

Konferencja jest otwarta również dla osób i podmiotów pragnących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie biogospodarki, wziąć udział w towarzyszących wyjazdach studyjnych lub podyskutować o biogospodarce.

Prześlij zgłoszenie na adres: bloom@urk.edu.pl

formularz zgłoszeniowy.doc
Poprzedni artykułDemo Day Innowacji
Następny artykułV4 Innovators in Israel Training Program – trwa nabór wniosków