Biznes i nauka razem.

Innowacje dla zdrowia i jakości życia.

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII MEDYCZNYCH PARK TECHNOLOGICZNY

Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny Sp. z o.o. (CTTMPT) to przedsiębiorstwo utworzone w kwietniu 2007 r. przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie.

Misją CTTMPT jest komercjalizacja wyników prac naukowo-badawczych prowadzonych w instytucjach naukowych i jednostkach badawczo – rozwojowych, wspieranie innowacji oraz kooperacja z przemysłem, zwłaszcza w branży medycznej i farmaceutycznej.

CTTMPT jest odpowiedzią na zaistniałą potrzebę, zarówno środowiska naukowego, jak i przedstawicieli przemysłu, w zakresie inicjowania i moderowania współpracy obu sektorów.

Dotyczy to przede wszystkim tych instytucji, które nie posiadają własnych centrów transferu technologii dedykowanych kooperacji z biznesem.

Oferta:

 • promocja potencjału intelektualnego szkół wyższych, jednostek badawczych oraz innowacyjnych przedsiębiorstw z branży life science, a także pomoc w nawiązywaniu współpracy pomiędzy sektorem nauki i przemysłu;
 • moderowanie procesu komercjalizacji nowatorskich rozwiązań;
 • analizy technologiczne w branży life science;
 • wsparcie tworzenia i rozwoju spółek akademickich;
 • konsultacje w zakresie zarządzania własnością intelektualną, w tym tworzenie wewnętrznych regulacji obejmujących tematykę ochrony i wykorzystania IP w jednostce naukowej;
 • wsparcie w pozyskiwaniu finansowania dla innowacyjnych projektów z wykorzystaniem funduszy europejskich, grantów rządowych oraz kapitału prywatnego (seed / venture capital, anioły biznesu).

Oferta dla przedstawicieli środowiska akademickiego:

 • szkolenia,
 • konsultacje,
 • staże w przedsiębiorstwach,
 • dofinansowanie dla start-up,
 • ekspertyzy biznesowe i technologiczne,
 • seminaria naukowe,
 • konferencje.

Sukcesy Spółki:

Centrum jest zaangażowane w realizację projektów europejskich skierowanych na rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości o wartości przeszło 20 mln PLN;

 • CTTMPT jest autorem pierwszych w Polsce kompleksowych Regulacji zarządzania własnością intelektualną w jednostce ochrony zdrowia (Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie);
 • Centrum jest partnerem merytorycznym pierwszego w Polsce funduszu kapitałowego typu seed capital dedykowanego branży medycznej „MedFund”;
 • Spółka partycypuje w prestiżowym międzynarodowym projekcie IntraMed C2C o wartości ponad 2mln Euro, którego celem jest wzmocnienie współpracy pomiędzy klinikami/szpitalami, a sektorem małych średnich przedsiębiorstw;
 • Centrum wyszkoliło w tematach komercjalizacji, własności intelektualnej, finansowania innowacji oraz przedsiębiorczości ponad 1300 przedstawicieli środowiska akademickiego w całej Polsce;
 • CTTMPT jako partner Klastra Life Science Kraków z sukcesem pełni rolę regionalnego brokera technologii w dziedzinie bio-science.

Działalność B&R

Komercjalizacja wyników prac naukowo-badawczych prowadzonych w instytucjach naukowych i jednostkach badawczo – rozwojowych, promocja ich potencjału intelektualnego oraz infrastrukturalnego, wspieranie innowacji oraz kooperacja z przemysłem, zwłaszcza w branży medycznej i farmaceutycznej. W szczególności Centrum zajmuje się generowaniem wyników naukowych i prac rozwojowych oraz przekształceniem ich w innowacje technologiczne, wykorzystywane w celu świadczenia usług medycznych.

W zakresie kompetencji Spółki jest również ochrona własności intelektualnej, wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, moderowanie procesu komercjalizacji nowatorskich rozwiązań, jak również pomoc w pozyskiwaniu finansowania dla innowacyjnych projektów.

Produkty / usługi

 • Kompleksowa obsługa instytucji zainteresowanych współpracą z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II;
 • Usługi w zakresie kreowania i moderowania współpracy pomiędzy instytucjami naukowymi oraz badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami;
 • Pomoc dla jednostek naukowych i badawczo – rozwojowych oraz przedsiębiorstw w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz komercjalizacji efektów ich prac;
 • Przygotowanie i prowadzenie szkoleń oraz konsultacji dla zainteresowanych instytucji w zakresie: zarządzania własnością intelektualną, transferu wiedzy i technologii, komercjalizacji, kreowania innowacji, przedsiębiorczości, pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania;
 • Pomoc w aplikowaniu o zewnętrzne źródła finansowania projektów.

Adres

CTTMPT Sp. z o.o.
ul. Prądnicka 80,
31-202 Kraków

Kontakt

Kamil Kipiel – Prezes Zarządu
Tel.: +48 12 6143556 / +48 514 602 892,
faks: +48 12 6142605,
e-mail: centrum@ctt.krakow.pl

Strona www

Partnerzy Klastra