Jak unikać zakażenia koronawirusem?

2152
 • Podstawowym środkiem chroniącym przed zakażeniem jest higiena rąk (częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu) i unikanie kontaktu z osobami, które mogą być zakażone koronawirusem (SARS-CoV-2).
 • Skuteczne mycie rąk powinno trwać 30 sekund i obejmować mycie wszystkich palców (kciuka też!) i dłoni z nadgarstkami.
 • Należy unikać dotykania rękoma twarzy, szczególnie okolicy ust, nosa i oczu.
 • Jeśli to możliwe, w kontaktach z innymi osobami należy zachować odległość co najmniej 1 metra.
 • W czasie powitania i pożegnania nie należy się całować.
 • Podczas epidemii wskazane jest też ograniczanie podawania ręki.
źródło: GIS

Należy unikać kontaktu z osobami, u których występują objawy choroby układu oddechowego, przy czym trzeba pamiętać, że u części osób, szczególnie u dzieci, zakażenie może być bezobjawowe.

Zaleceń dotyczących profilaktyki powinny szczególnie rygorystycznie przestrzegać osoby obciążone dużym ryzykiem ciężkiego przebiegu COVID-19. Należą do nich głównie:

 • osoby starsze
 • osoby z chorobami przewlekłymi (przewlekłymi chorobami układu krążenia, układu oddechowego, nadciśnieniem tętniczym, chorobami nowotworowymi, cukrzycą)
 • osoby w stanie immunosupresji, czyli np. przyjmujące leki obniżające odporność lub z chorobami, które wiążą się z obniżoną odpornością,
 • kobiety w ciąży.

Osoby te w czasie epidemii powinny: unikać miejsc zatłoczonych, m.in. środków zbiorowej komunikacji w porach największego tłoku imprez masowych obrzędów religijnych, w czasie których jest tłoczno (lub uczestniczyć w nich za pośrednictwem mediów), ograniczyć przemieszczanie się, a najlepiej pozostawać w domu.

W czasie obrzędów religijnych należy unikać całowania przedmiotów, które są całowane lub dotykane przez inne osoby.

Osoby o dużym ryzyku ciężkiego przebiegu COVID-19 nie powinny się również kontaktować z osobami, które przyjechały z terenów, gdzie występują zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2).

WHO nie zaleca profilaktycznego stosowania masek osobom zdrowym. Niewłaściwe używanie maski może nawet zwiększyć ryzyko przeniesienia zakażenia, jeśli dojdzie do przeniesienia wirusa z zanieczyszczonej zewnętrznej powierzchni maski przez ręce na błonę śluzową. Zdrowe osoby mogą stosować maski w przypadku opieki nad osobą z podejrzeniem zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2).

Osoby zdrowe, które opiekują się osobą z podejrzeniem zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2), które używają masek ochronnych, powinny często myć ręce wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu. Za każdym razem przed założeniem maski oraz po jej zdjęciu należy umyć lub zdezynfekować ręce.

Jedynie prawidłowe korzystanie z maski ochronnej zwiększa ochronę przed zakażeniem koronawirusem.

Maseczkę należy zmieniać często, zanim dojdzie do jej zawilgocenia. Należy unikać dotykania zewnętrznej powierzchni maseczki, na której mogło dojść do osadzenia materiału zakaźnego (np. śliny osoby zakażonej), a po jej zdjęciu, a przed założeniem nowej należy umyć i zdezynfekować ręce.

Maski powinno się wyrzucać do kosza na śmieci z zamykanym wiekiem i traktować jak materiał zakaźny. Nie należy ich używać ponownie. W przypadku dotknięcia zewnętrznej powierzchni maski również należy umyć i zdezynfekować ręce.

Zobacz dokładną instrukcję bezpiecznego korzystania z masek:

Jak zakładać, nosić, zdejmować i bezpiecznie wyrzucić maskę ochroną?

 1. Przed założeniem maski umyj dokładnie ręce środkiem na bazie alkoholu lub wodą z mydłem.
 2. Zasłoń maską starannie usta i nos i przymocuj maskę tak, żeby szczeliny między twarzą a maską ochronną były jak najmniejsze.
 3. Unikaj dotykania maski podczas jej noszenia. Jeśli przypadkiem dotkniesz maskę, umyj dokładnie ręce środkiem na bazie alkoholu lub wodą z mydłem.
 4. Wymień maskę ochronną na nową, kiedy zrobi się wilgotna. Nigdy nie używaj ponownie maski ochronnej jednorazowego użytku.
 5. Żeby zdjąć maskę, chwyć ją od tyłu za wiązanie (nie dotykaj przedniej powierzchni maski) i zdejmij, a następnie wyrzuć do zamykanego kosza na śmieci. Umyj dokładnie ręce środkiem na bazie alkoholu lub wodą z mydłem.

Żródło: Materiał przygotowany na podstawie serwisu medycyna praktyczna.pl

Poprzedni artykułOdpowiadamy na pytania
Następny artykułJak zrobić domowy płyn antybakteryjny?