środa, 20 stycznia 2021

Biznes i nauka razem. Innowacje dla zdrowia i jakości życia

ABAN FUND

ABAN Fund tworzony jest przez zgrany zespół profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem nabytym na styku nowych technologii, ochrony zdrowia i finansów. Do współpracy z wyselekcjonowanymi innowatorami wnosimy nie tylko kapitał, ale przede wszystkim wsparcie merytoryczne oraz wypracowane relacje. Nasz ekosystem – stworzony z myślą o maksymalizowaniu prawdopodobieństwa sukcesu – obejmuje uznanych ekspertów, wiodące uczelnie wyższe, a także partnerów biznesowych zainteresowanych rozwojem innowacji.

Nasz model działania oraz dotychczasowe osiągnięcia wzbudziły zaufanie i uznanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, co w 2017 r. zaowocowało pozyskaniem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa). Wśród 98 wniosków złożonych w tym konkursie uzyskaliśmy najwyższą ocenę punktową. 12 kwietnia 2018 r. zostaliśmy oficjalnie wpisani przez Komisję Nadzoru Finansowego do rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi, a pół roku później dokonaliśmy pierwszej inwestycji w ramach Programu Bridge Alfa.

Program Bridge Alfa to kilkadziesiąt funduszy inwestycyjnych, które otrzymały 1,5 miliarda złotych na wsparcie projektów badawczo-rozwojowych we wczesnych fazach rozwoju. Istotą funduszy Bridge Alfa jest łączenie środków publicznych pozyskanych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z kapitałem wnoszonym przez inwestorów prywatnych, a cel ich działania to wspomaganie komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz innowacyjnych pomysłów i nowoczesnych technologii wpisujących się w priorytety określone przez Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

ABAN Fund w trybie ciągłym poszukuje przedsięwzięć, które może wesprzeć kwotą do 1 mln zł w celu zakończenia prac B+R i rozpoczęcia komercjalizacji efektów prowadzonego projektu. Według stanu na koniec 2019 r. w portfelu funduszu znajdowało się 8 przedsięwzięć (aktualna lista dostępna na stronie: http://abanfund.vc/portfolio/).

Adres

Kalwaryjska 33/22
30-504 Kraków

Kontakt

Czaplicki Dominik
Mail: dominik.czaplicki@abanfund.vc
Tel: 500 170 940

Strona www