Biznes i nauka razem.

Innowacje dla zdrowia i jakości życia.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA

Biomed Lublin to polska spółka, wytwarzająca i komercjalizująca produkty w różnych segmentach rynkowych z wybranymi, wysokomarżowymi produktami o dużym potencjale rynkowym w branży life science.

W swoim portfolio posiada i wciąż tworzy innowacyjne produkty bazując na know-how organizacji i własnych technologiach produkcyjnych. Celem Spółki jest doskonalenie tych technologii i wzrost mocy produkcyjnych aby sprostać rosnącemu popytowi na nasze produkty na istniejących i nowych rynkach oraz systematyczny wzrost udziału w rynku światowym. Ekspansja geograficzna nastawiona jest na współpracę z partnerami zapewniającymi rentowny, szybki wzrost sprzedaży.

Spółka zaangażowana jest w budowanie relacji i współpracy z uczelniami, ośrodkami badawczymi, autorytetami medycznymi, których celem jest opracowywanie nowych produktów i wskazań oraz badania kliniczne, dokumentujące skuteczność istniejących leków.

Realizacja wyżej wymienionych celów staje się możliwa dzięki podejmowanym działaniom, takim, jak realizacja projektu budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego innowacyjnych i wysoko wyspecjalizowanych produktów leczniczych, rebranding, wprowadzane nowe systemy informatyczne, innowacyjne technologie, ale przede wszystkim działaniom związanym z budową sprawnej  i stabilnej organizacji. Pozyskujemy nowych, ambitnych, zaangażowanych i wykwalifikowanych pracowników oraz zapewniamy rozwój w zorientowanej na sukces organizacji. Biomed Lublin jest spółką wykorzystującą polityki i procesy HR do skutecznego zarządzania potencjałem ludzkim, gwarantując wysoką satysfakcję z pracy na rynkowych warunkach dla pracowników i korzyść biznesową dla firmy i jej akcjonariuszy.

 

Adres

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA
Uniwersytecka 10
20-029 Lublin

Kontakt

Bielawski Artur
Tel.: 515 035 058, 81 533 82 21

E-mail: abielawski@biomedlublin.com
biomed@biomedlublin.com

Strona www