sobota, 13 sierpnia 2022

Biznes i nauka razem.

Innowacje dla zdrowia i jakości życia.

INSTYTUT FARMAKOLOGII PAN

Głównymi kierunkami naukowo-badawczymi placówki są:

  • mechanizmy działania leków psychotropowych (leki przeciwdepresyjne, leki przeciwlękowe, neuroleptyki),
  • zmiany adaptacyjne w ośrodkowym układzie nerwowym po wielokrotnym stosowaniu leków neuro- i psychotropowych; eksperymentalne modele depresji i schizofrenii oraz choroby Parkinsona,
  • farmakologiczne i molekularne aspekty uzależnień lekowych; rola endogennych układów i receptorów opioidowych w procesach nocyceptywnych; farmakologia pobudzających aminokwasów,
  • farmakologia receptorów serotoninowych; mechanizmy zaburzeń ruchowych związanych z procesem starzenia (choroba Parkinsona),
  • wpływ niektórych hormonów sterydowych na stan funkcjonalny ośrodkowego układu nerwowego,
  • farmakologiczne i neurochemiczne aspekty zjawisk drgawkowych, farmakokinetyka i metabolizm leków psychotropowych – interakcje farmakokinetyczne,
  • synteza nowych połączeń chemicznych potencjalnych ligandów receptorów serotoninowych,
  • izolacja i identyfikacja związków biologicznie czynnych z surowców roślinnych.

Adres

Instytut Farmakologii PAN

ul. Smętna 12,

31-343 Kraków

Kontakt

Piotrowska Kamila
Tel.: +48 12 662 32 20 | 12 662 32 49
e-mail: ifpan@if-pan.krakow.pl

piotrow@if-pan.krakow.pl

Strona www