poniedziałek, 24 stycznia 2022

Biznes i nauka razem.

Innowacje dla zdrowia i jakości życia.

FUNDACJA INICJATYW INNOWACYJNYCH

Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych jest dynamicznie rozwijającą się organizacją non profit skupioną wokół działalności badawczo – rozwojowej.

Działamy w Krakowie od 2009 roku. Naszą misją jest wspieranie, rozwijanie i promowanie innowacji, które wpływają na poprawę jakości życia obywateli, rozwój społeczno-gospodarczy, ochronę środowiska naturalnego.

Głęboko wierzymy, że SUKCES RODZI SIĘ Z INNOWACJI.

Głównym celem działalności fundacji jest wsparcie wdrożeń innowacyjnych produktów i usług w obszarach:

  • odnawialnych źródeł energii;
  • efektywności energetycznej i optymalizacji systemów wytwarzania energii;
  • ponownego wykorzystania zasobów mineralnych i odpadów przemysłowych;
  • technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) stosowanych w sektorze publicznym i prywatnym.

Nasza działalność ukierunkowana jest na wspieranie potencjału innowacyjnego polskich przedsiębiorstw sektora MŚP działających w obszarze hi-tech. Ponad 75% wszystkich projektów, w które byliśmy zaangażowani, zostało zrealizowanych z udziałem małych i średnich firm.

Realizując projekty na rzecz małego i średniego biznesu współpracujemy z renomowanymi instytucjami badawczymi, takimi jak: DTU Technical University of Denmark, DESY, Oulu University, Akademia Górniczo-Hutnicza, Helmholz Zentrum-Berlin. Ponadto, współdziałamy z samorządami i lokalnymi społecznościami w celu stymulowania nowych inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju regionalnego.

Oferujemy kompleksowe doradztwo i wsparcie przy pozyskaniu zewnętrznego finansowania na realizację projektów, w szczególności w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej oraz analiz techniczno-ekonomicznych. Specjalizujemy się także w kompleksowym zarządzaniu projektami oraz obsłudze i rozliczaniu projektów unijnych.

Adres

ul. Cegielniana 4A,
30-404 Kraków

Kontakt

Piotr Piwowarczyk
Tel.: 603060957
e-mail: piotr.piwowarczyk@fii.org.pl

Strona www