Biznes i nauka razem.

Innowacje dla zdrowia i jakości życia.

INTECH PK

INTECH PK Sp. z o.o. jest spółką celową powołaną przez Politechnikę Krakowską zgodnie z art. 86a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i zgodnie z aktem założycielskim ma za zadanie prowadzenie działalności w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Działalność INTECH PK koncentruje się na komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych powstałych na Politechnice Krakowskiej.

Podstawowym celem działalności jest powoływanie spółek portfelowych typu spin-off z udziałem twórców technologii, partnerów inwestycyjnych i/lub branżowych, w których prowadzone są prace na rzecz stworzenia powtarzalnych, skalowalnych i zyskownych produktów i usług. Spółka prowadzi także prace na rzecz przygotowania rozwiązań celem udzielenia licencji lub sprzedaży do partnerów przemysłowych.

Przykładem działań na rzecz komercjalizacji jest powołanie dwóch spółek technologicznych – Alsitech i FlexAndRobust Systems oraz pośrednictwo w licencjonowaniu rozwiązań.

Dodatkowymi obszarami działalności spółki są specjalistyczne prace eksperckie dla przemysłu z wykorzystaniem zasobów Politechniki Krakowskiej (wiedza, umiejętności, laboratoria), konsulting i doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej dla start-upów oraz usługi specjalistów w zakresie analiz rynku, badania stanu techniki.

Spółka prowadzi szkolenia i warsztaty w ramach autorskiego programu caseLAB – Laboratorium Dobrych Praktyk dotyczące szeroko rozumianej tematyki komercjalizacji, w tym z zakresu praktycznego zastosowania metodologii Design Thinking, Business Model Canvas i Lean Canvas.

INTECH PK jest organizatorem „Dnia Wynalazków” – cyklicznego wydarzenia poświęconego prezentacji najnowszych rozwiązań pochodzących z polskich uczelni oraz nakierowanego na networking i współpracę instytucji ekosystemu innowacji. Spółka jest udziałowcem South Poland Cleantech Cluster oraz partnerem/współorganizatorem wielu inicjatywach lokalnych i międzynarodowych poświęconych innowacyjnym rozwiązaniom, jak PAMI – Polsko Amerykański Most Innowacji, Design Thinking Week, Smogathon.

Adres

INTECH PK Sp. z o.o.
ul. Juliusza Lea 114, 416A, 416B
30-133 Kraków

Kontakt

Paluch Izabela
Tel.: +48 12 6283127, 666063434
e-mail: biuro@intechpk.pl

ipaluch@intechpk.pl

Strona www