wtorek, 25 stycznia 2022

Biznes i nauka razem.

Innowacje dla zdrowia i jakości życia.

JCI VENTURE

JCI Venture, spółka w Grupie Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o. o. (JCI), spełnia podwójną rolę tj. funduszu kapitału zalążkowego (seed capital) oraz akceleratora przedsiębiorczości akademickiej. Główną funkcją funduszu jest budowanie innowacyjnych spółek, głównie w obsza¬rze zaawansowanych technologii. JCI Venture powstało w odpowiedzi na brak spójnego systemu komercjalizacji badań naukowych oraz trudności w pozyskiwaniu kapitału na realizację ryzykownych projektów innowacyjnych o dużym potencjale rynkowym. Zainicjowany przez spółkę program zakłada weryfikację 300 projektów w ciągu 5 lat.

Grupa JCI zarządza Parkiem i Inkubatorem LifeScience w Krakowie, zlokalizowanym w pobliżu kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach Parku, JCI posiada nowoczesną infrastrukturę laboratoryjną (docelowo 20 tys. mkw.) oraz rozwija zaplecze doradcze i kadrowe elementy będące krytycznymi dla nowo powstających firm. Grupa JCI jest obecnie jednym z najlepiej zorganizowanych mikro-środowisk do komercjalizacji nowych technologii i odkryć naukowych, oraz stanowi zalążek przyszłego „serca” technologicznego, w innowacyjnym organizmie kraju.

Do podstawowych zadań JCI Venture należą:

  • identyfikacja innowacyjnych pomysłów i ich twórców,
  • analiza potencjału rynkowego,
  • opracowanie biznesplanów,
  • pomoc w stworzeniu zespołów zarządzających spółkami,
  • rozwijanie i wspomaganie zespołów,
  • inwestycje kapitałowe,
  • pomoc w prowadzeniu spółek na wczesnych etapach ich rozwoju.

Zgłoszenia do programu JCI Venture przyjmowane są w trybie ciągłym. Projekty mogą charakteryzować się różnym poziomem zaawansowania; istotne są intencje komercyjne twórcy oraz potencjał rynkowy pomysłu. Przy pomocy zespołu JCI Venture, pomysł komercyjny zostanie rozwinięty, wstępnie zanalizowany oraz sformatowany w języku biznesowym. Najbardziej obiecujące projekty zostaną spisane w formie biznes planów, przy udziale niezależnych ekspertów technologicznych, rynkowych i finansowych. Koncepcje biznesu o najwyższym potencjale uzyskają kapitał zalążkowy zapewniający dynamiczny start firmy. JCI Venture będzie aktywnie wspierała wczesne etapy rozwoju spółek portfelowych, co zwiększy ich szanse na sukces.

Zgłoszenia do programu JCI Venture prosimy kierować na adres: jciventure@jci.pl.

Adres

JCI Venture Sp. z o.o.
ul. Bobrzyńskiego 14,
30-381 Kraków

Kontakt

Paweł Szydłowski
Tel.: +48 12 2974625,
e-mail: pawel.szydlowski@jci.pl

Strona www

Partnerzy Klastra