wtorek, 25 stycznia 2022

Biznes i nauka razem.

Innowacje dla zdrowia i jakości życia.

KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY

Krakowska specjalna strefa ekonomiczna obejmuje obecnie obszar 707 hektarów. Jest położona na terenie województwa małopolskiego oraz podkarpackiego, gdzie pomoc publiczna z tytułu inwestycji na terenie sse jest najwyższa w Polsce. Krakowska sse składa się z 27 podstref znajdujących się na obszarze 25 gmin.

Dotychczas w sse wydano 208 zezwoleń na działalność, utworzono 21 408 miejsc pracy, a wysokość poniesionych nakładów wynosi 3 925 139,619 zł. Strefa działa na podstawie Ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz Rozporządzenia Rady Ministrów i funkcjonować będzie do końca 2020 roku.

Oferta:

  • pakiet pomocy publicznej – zwolnienia z płacenia podatku dochodowego CIT lub PIT w związku z inwestycją na terenie Krakowskie Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
  • tereny pod inwestycje i powierzchnie biurowe i tymczasowe (softlanding)
  • centrum wymiany technologicznego know-how
  • platforma współpracy środowisk akademickich, biznesowych i administracyjnych
  • szkolenia z zakresu pozyskiwania funduszy na działalność gospodarczą
  • szkolenia z zakresu prowadzenia działalności na obszarze sse
  • fundusz zalążkowy i opieka poinwestycyjna
  • dynamiczny hub innowacji sektor ICT

Branże

Specjalna strefa ekonomiczna przeznaczona jest dla wszystkich firm z sektora tradycyjnego przemysłu z wyjątkiem produkcji wyrobów koncesjonowanych przez państwo (m.in. alkoholu, wyrobów tytoniowych, produkcji stali). Zezwolenie na działalność w strefie mogą także uzyskać niektóre firmy z sektora usług; należą do nich: usługi informatyczne, badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, usługi w zakresie księgowości, z wyłączeniem deklaracji podatkowych, usługi w zakresie badań i analiz technicznych, usługi centrów telefonicznych.

Zezwolenie na działalność w strefie mogą uzyskać wszystkie firmy, bez względu na ich wielkość oraz kraj pochodzenia. Małe i średnie przedsiębiorstwa uzyskują większy poziom pomocy publicznej.
Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania zezwolenia na działalność w strefie dostępne są w Rozporządzeniu w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Adres

ul. Podole 60,
30-394 Kraków

Kontakt

Czyszek Justyna
Tel.: 690 950 600 , 12 640 19 40
e-mail: jczyszek@kpt.krakow.pl

Strona www