wtorek, 25 stycznia 2022

Biznes i nauka razem.

Innowacje dla zdrowia i jakości życia.

MAŁOPOLSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

MARR S.A. racjonalnie gospodaruje własnymi nieruchomości i terenami, z których generowany zysk przeznacza na realizację celów statutowych. Agencja utrzymuje ścisłe kontakty z władzami rządowymi i samorządowymi oraz krajowymi i międzynarodowymi instytucjami o zbliżonym profilu działania. Dzięki aktywnej działalności, współpraca ta ma zasięg regionalny, ponadregionalny, a także międzynarodowy.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. dopasowuje swoje działania do potrzeb rynku oraz wpisuje je w cele strategii rozwoju województwa małopolskiego.

Adres

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego
ul. Kordylewskiego 11,
31-542 Kraków

Kontakt

Anna Sowa-Jadczyk
Tel.: +48 12 6176600 , +48 12 6176601, 664 733 213
e-mail: anna.sowa-jadczyk@marr.pl

Strona www