Miasto Kraków jest Partnerem Generalnym Life Science Open Space 2023

Kraków

Czy warto żyć i pracować w Krakowie?

Zdecydowanie tak!

Dlaczego? Przekonajcie się sami. Oto kilka faktów, o których warto wiedzieć.

Kraków jest europejskim liderem atrakcyjności dla branży nowoczesnych usług dla biznesu, a ostatnio także dla centrów badawczo-rozwojowych.

Inwestują u nas instytucje finansowe, firmy z sektora high-tech, świetnie rozwijają się też startupy. Sektor BSS w Krakowie tworzy ponad 270 firm, zatrudniających blisko 100 tys. pracowników, działa u nas ponad 500 firm technologicznych z blisko 50 tys. pracowników IT, mamy też 9 tys. studentów kierunków informatycznych spośród ponad 130 tys. ogółem. Atutem Krakowa są właśnie doskonałe kadry – cenne zaplecze intelektualne nie tylko dla przemysłów kreatywnych czy life science.

Miasto stara się wspierać rozwój gospodarki opartej na wiedzy i prowadzi aktywną współpracę z biznesem i środowiskiem naukowo-badawczym sprzyjając promowaniu innowacyjności. W ostatnich latach pod Wawelem prężnie rozwija się również środowisko startupowe, takich podmiotów jest już ponad  300, a szeroko pojęta branża skupia kilka tysięcy osób. Szacuje się, że ok. 10 działających w mieście firm ściągnęło do Krakowa łącznie ponad 120 milionów € w inwestycjach. Kraków oferuje również przyjazną i funkcjonalną przestrzeń publiczną, wysokiej jakości usługi komunalne, dostęp do szerokiej oferty kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej – po prostu jest miastem, w którym można dobrze żyć.

Odwiedź stronę: www.dlabiznesu.krakow.pl


English version

Kraków is a European leader in terms of attractiveness for the modern business services sector and, more recently, for research and development centres.

It is also a hotbed of investments by financial institutions and high-tech companies, as well as successful start-ups. The BSS sector in Kraków consists of over 270 companies, employing nearly 100,000 people; we have over 500 technology companies with close to 50,000 IT employees, and we can boast 9,000 IT students out of a total of over 130,000. The excellent workforce – a valuable intellectual resource not only for the creative or life science industries – is Kraków’s prime asset.

The city seeks to support the development of a knowledge-based economy and actively cooperates with the business and research community to promote innovation. There are already more than 300 such entities and the broader industry brings together several thousand people. It is estimated that about 10 companies operating in the city have attracted a total of more than €120 million in investments to Krakow. Kraków also offers friendly and functional public space, high-quality municipal services, and access to a wide range of cultural, sporting and leisure facilities – simply put, it is a great place to live.

Visit us at: www.dlabiznesu.krakow.pl

About the city
O Krakowie

Kraków w Social mediach