Świetny, efektywny zespół – tylko jak go pozyskać?

249

Zatrudnienie właściwych osób na kluczowych pozycjach zwiększa zarówno zaufanie akcjonariuszy, jak i skuteczność całej organizacji oraz zaangażowanie poszczególnych pracowników. To tylko kilka bezpośrednich korzyści płynących ze stworzenia świetnego zespołu.

Rywalizacja o efektywnych liderów oraz kluczowych członków zespołów potrafiących skutecznie wdrożyć innowacje w biznesie jest coraz bardziej wyrafinowana a przy obecnej globalizacji najlepsi kandydaci poszukiwani są na całym świecie. Aby odnieść sukces podczas pozyskiwania kluczowych pracowników fundamentalna jest doskonała znajomość rynku pracy i branży, w której firma działa, dostęp do odpowiedniej puli talentów oraz wiedza, jak zachęcić tych najlepszych do rozważenia oferty pracy. Aby zweryfikować kompetencje często niezbędna jest znajomość instytutów badawczych i najlepszych uczelni w danym kraju i na świecie, zakresu projektów prowadzonych w danym obszarze badawczym zarówno przez instytuty, jak i podmioty biznesowe.

Z drugiej strony ryzyko nieudanej rekrutacji może okazać się bardzo kosztowne w wielu wymiarach. Ryzyko związane z niepowodzeniem podczas zatrudniania kadry kierowniczej biznesowej i naukowej (niezatrudnienie lub zatrudnienie niewłaściwych osób) może być wysokie a koszty dotkliwe.  

Bezpośrednie koszty zatrudnienia niewłaściwej osoby mogą obejmować negatywny wpływ na sprzedaż, realizację i komercjalizację projektów, pozycję na rynku a nawet konieczność wypłat odszkodowań. Koszty pośrednie mogą być nawet bardziej bolesne i długotrwałe: utrata pozycji na rynku, negatywny wpływ na zespół, utrata zaufania przez rynek i klientów, negatywny wpływ na Employer Branding a co za tym idzie trudności z pozyskaniem nowych pracowników. Badania potwierdzają, że niewłaściwie dobrana kadra kierownicza wpływa negatywnie na morale pracowników i ich produktywność, kulturę organizacyjną, relacje z klientami i idące za tym wymierne negatywne efekty ekonomiczne.

Szeroki zakres wiedzy i specyficznych kompetencji konieczny do osiągnięcia celu, jakim jest stworzenie zespołu biznesowego czy też badawczo-rozwojowego, który z sukcesem będzie realizował wizję i misję firmy, osiągał kamienie milowe i zapewni sukces w wymiarze ekonomicznym powoduje, że często firmy decydują się na współpracę z konsultantami executive search wyspecjalizowanymi w danej branży.

Pytanie, które często pojawia się podczas rozważania takiej opcji to: jakie korzyści zapewni naszej firmie taka współpraca?

Konsultanci ExecMind. Life Science Executive Search docierają do trudno dostępnych/nieaktywnych na rynku pracy kandydatów będących u szczytu swojej kariery na całym świecie. Jako profesjonaliści posiadający głęboką wiedzę branżową w Life Science (konsultanci ExecMind to osoby z wykształceniem lub backgroundem biotechnologicznym lub pokrewnym, którzy rozumieją język naukowy i biobiznesu) angażujemy nasze „executive search know-how”, aby zainteresować kandydatów projektem. Każdy nasz projekt oznacza spersonalizowane podejście do realizacji, aby zapewnić najlepsze rozwiązanie.

Ze względu na znajomość branży oferujemy klientowi wiedzę począwszy od zakresu wynagrodzeń aż do tworzenia struktury organizacyjnej.

Nieustannie utrzymujemy i poszerzamy naszą sieć relacji z różnorodnymi kandydatami na całym świecie o kompetencjach poszukiwanych na rynku w obszarze odkrywania i rozwoju leków, technologii medycznych a także rozwoju biznesu.

Klientów i kandydatów wspieramy naszym wieloletnim doświadczeniem biznesowym zapewniając poufność i profesjonalizm oraz budując długotrwałe relacje oparte na zaufaniu.

Oferujemy możliwość stworzenia planu sukcesji i mapowania zewnętrznego rynku pracy – podczas pracy nad projektem nasi klienci otrzymują szczegółowe raporty mapujące dany obszar rynku i związanych z nim stanowisk.

Jeśli zechcą Państwo dowiedzieć się więcej lub po prostu nas poznać zapraszamy do kontaktu: Karolina.jarosinska@execmind.com; Monika.kozdron@execmind.com

Firma ExecMind jest Złotym Partnerem Klastra Life Science w Krakowie, a także członkiem innych międzynarodowych klastrów i organizacji w obszarze biotechnologii. Współpracują z nami spółki biotechnologiczne, technologii medycznych a także centra badawczo-rozwojowe, które chcą rozwinąć swoje zaplecze naukowe i biznesowe.

Razem z Klastrem Life Science wspieramy rozwój tzw. talents community w Life Science. Podczas corocznej konferencji Life Science Open Space prowadzimy sesję Kariery, gdzie ExecMind jest inicjatorem, a także gospodarzem sesji rozwoju zawodowego w obszarze Life Science.

Więcej o firmie ExecMind w ramach Miesiąca Partnera Klastra w kolejnych publikacjach.

Materiały do powyższego artykułu zostały dostarczone przez ExecMind

Poprzedni artykułExecMind – o nowych wyzwaniach i możliwościach w obszarze rekrutacji w life science
Następny artykułPrevlly – innowacyjność w podejściu do prewencji przeciwodleżynowej