Zapobieganie zagrożeniom epidemicznym w Polsce

1002

Wprowadzenie – problem:
Pandemia koronawirusa pokazała, że kraje nie są przygotowane na kryzysy epidemiczne. Jest oczywistym, że państwo nie może być gotowe w 100% na każde zagrożenie, choć bez wątpienia powinno być w stanie przewidzieć różne sytuacje, które mogą zagrozić stabilnemu funkcjonowaniu kraju i ustalić w tym zakresie jasne priorytety odpowiadające aktualnemu stanowi rzeczy. Obecne zagrożenia epidemiczne zmuszają do refleksji i powinny być przyczynkiem do działań w obszarze zapewnienia państwu i jej obywatelom bezpieczeństwa biologicznego.

Firma „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. posiada doświadczenie, infrastrukturę oraz „know how” w zakresie zwalczania chorób zakaźnych, w związku z tym jej rozwój jest strategiczny biorąc pod uwagę bezpieczeństwo immunologiczne kraju. Działając od 75 lat firma stała się filarem zabezpieczenia Polski w produkty immunologiczne, co zapewniało krajowi samowystarczalność w zakresie zwalczania takich chorób jak gruźlica, błonica, tężec czy choroba Heinego Medina. „BIOMED-LUBLIN” jest również jedyną firmą w Polsce wytwarzającą produkty krwiopochodne m.in. Immunoglobulina anty-D wykorzystywana w terapii matczyno-płodowego konfliktu serologicznego czy immunoglobulina przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu B – Gamma anty HBs. Jest również producentem deficytowego leku Onko BCG, który ratuje życie pacjentów z powierzchniowym rakiem pęcherza moczowego.
To właśnie ta, gromadzona przez lata wiedza może być dziś wykorzystana do walki z pandemią SARS-CoV-2, a w przyszłości z innymi zagrożeniami epidemiologicznymi. Przykładem, w jaki sposób firma realizuje swoją rolę w tym obszarze są obecnie dwa projekty dotyczące zwalczania infekcji koronawirusa. Oba projekty dofinansowane są z Agencji Badań Medycznych i prowadzone we współpracy z jednostkami naukowymi i medycznymi.

Oferta – rozwiązanie:
Pierwszy projekt, realizowany we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim, polega na potwierdzeniu w badaniach klinicznych możliwości rozszerzenia wskazań dla Szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10 w celu pobudzania reakcji immunologicznej do zwalczania wirusa SARS-CoV-2. Podstawą do rozpoczęcia tych badań były analizy naukowców na świecie którzy zauważyli, że w krajach, w których sczepienie BCG przeciw gruźlicy jest szczepieniem obowiązkowym na ogół zachorowalność i śmiertelność wśród zainfekowanych koronawirusem jest mniejsza. Wydaję się zatem, że kraje te są lepiej chronione przed burzliwym przebiegiem epidemii, niż kraje w których to szczepienie zostało porzucone wiele lat temu. Najbardziej uderzający jest przykład Niemiec, gdzie w Niemczech wschodnich, czyli na terenach byłego NRD – gdzie szczepienie przeciw gruźlicy było obowiązkowe jeszcze do lat 90. – zachorowania są znacznie rzadsze niż w Niemczech zachodnich (dawne RFN). W Polsce szczepienia przeciw gruźlicy są obowiązkowe od ok 60 lat, co pozwala zakładać, że właśnie szczepionka BCG może być jednym z czynników wspomagających łagodniejszy przebieg epidemii koronawirusa u nas w kraju. Tak więc zestawiając dane o zachorowalności na koronawirusa z immunostymulującymi właściwościami szczepionki BCG pojawił się pomysł na zbadanie skuteczności stosowania szczepionki BCG w walce z koronawirusem. 
W Polsce badania przeprowadzane są z wykorzystaniem Szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10, którego jedynym producentem w Polsce jest Biomed Lublin. Szczepionka ta jest wyprodukowana ze szczepu Moreau będącego własnością firmy. Od roku 1955 szczep Moreau, który śmiało można nazwać „srebrem rodowym” jest przechowywany w specjalnych warunkach, okresowo badany na czystość genetyczną i niezagrożony służy pacjentom w Polsce i na świecie swoimi właściwościami.

Drugi projekt realizowany w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 dotyczy opracowania leku na COVID-19 opartego na bazie przeciwciał z osocza ozdrowieńców i prowadzony jest we współpracy z Samodzielnym Państwowym Szpitalem Klinicznym nr 1 w Lublinie. Projekt jest zaawansowany – firma wyprodukowała serię Immunoglobuliny anty SARS CoV-2 i złożyła wniosek o zgodę na rozpoczęcie badań klinicznych do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 
Merytoryczne podstawy prac badawczo-rozwojowych nad lekiem oparte były o tzw. terapię osoczem.

Firma Biomed Lublin, jako jedyna firma w Polsce i jedna z nielicznych w Europie, posiada technologię i infrastrukturę, dzięki której możliwe jest wyizolowanie przeciwciał anty-SARS-CoV-2 z osocza ozdrowieńców. Nasz preparat jest oczyszczony z niepożądanych białek i zawiera skoncentrowaną dawkę przeciwciał przeciw koronawirusowi, czyli wyłącznie to, czego organizm zainfekowany w danym momencie potrzebuje do walki z wirusem. Dzięki temu jest bezpieczny i wydajniejszy w użyciu. Nasz preparat można bezpiecznie przechowywać przez kilkanaście miesięcy i stosować w momencie, gdy wystąpi zwiększona zachorowalność. Umożliwia to zbudowanie zapasów produktu na czas np. nawrotu epidemii.
Warto dodać, że technologia frakcjonowania osocza pozwala na wytworzenie nie tylko immunoglobulin w kierunku SARS-CoV-2, ale i przeciwko innym chorobom zakaźnym, mogącym w przyszłości zagrozić populacji.

NAWIĄŻ KONTAKT:
Piotr Fic
Biomed-Lublin S.A.

Poprzedni artykułPolonium Foundation
Następny artykułExploring Complex Interactions in Bacterial Biofilms and Colonies – An In-Silico Approach