Platforma integromicznych analiz danych z mikromacierzy DNA