Zapytanie ofertowe – Przejazd na targi BioForum w Łodzi

174
Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie dotyczy działania w ramach projektu pt. PROmocja potencjału gospodarczego BIORegionu MAŁOPOLSKA na arenie międzynarodowej (ProBio Małopolska) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przeprowadzanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP 03.03.01-12-0121/16-00

Klaster LifeScience Kraków zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na przejazd pociągiem na trasie Kraków – Łódź – Kraków dla grupy 3 osób w celu uczestnictwa w targach BioForum, organizowanych w Łodzi, w dniach od 17 do 18 maja 2017 roku.


Miejsce i termin realizacji zamówienia:

  • Miejsce docelowe: Łódź, Polska;
  • Termin: 16.05.2017r. – 18.05.2017r.;
  • Ilość osób: 3.

Sposób wyboru i kryteria oceny oferty:

Oferty będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:

  • cena;
  • dogodność połączenia;
  • odroczony termin płatności.

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. Ofertę prosimy kierować na adres fundacja@lifescience.pl. Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi firmami.

Termin składania ofert:

Wtorek, 7 Luty 2017


Realizującym zadanie jest Fundacja Klaster LifeScience Kraków

Osoba upoważniona do kontaktów:

Violetta Wilk, Specjalista ds. Administracyjnych

T: +48 12 297 4605; F: +48 12 296 4646; E: vwilk@lifescience.pl