The Global Innovation Network (GIN)

Global Innovation Network

Klaster LifeScience Kraków wraz z Bioaratec Saragossa (SP2) oraz North Carolina Eastern Region są założycielami organizacji non-profit The Global Innovation Network” (GIN), której nadrzędnym celem jest łączenie w skali globalnej regionalnych instytucji reprezentującej lokalne firmy z sektora MŚP oraz R&D.

Celem GIN jest połączenie powstających regionów lifescience aby skuteczniej konkurować z podobnymi regionami na całym świecie. Działania GIN mają pomóc w przyciągnięciu inwestycji, tworzenia i rozwijania nowych bio-przedsiębiorstw, jak również mają służyć pomocą w transferze technologii z nauki do biznesu.

Członkowie GIN są zobowiązani do świadczenia określonych usług, aktywów i wiedzy w ramach organizacji. Na tej podstawie stworzona zostanie wielonarodowa  sieć ekspertów i dostawców w zakresie badań i działań w obszarze lifescience.

Misja GIN:

 • stworzenie podstawy do wdrażania, koordynacji i promocji współpracy, komunikacji i wymiany zasobów pomiędzy członkami;
 • wspieranie rozwoju nauk przyrodniczych, nowych technologii oraz innowacji;
 • zwiększanie współzawodnictwa pomiędzy lokalnymi oraz międzynarodowymi przedsiębiorstwami, co ma pozytywne i stymulujące działanie na ich rozwój;
 • tworzenie sieci na szczeblu międzynarodowym, co ułatwia firmom sektora MŚP nadążanie za szybko zmieniającą się gospodarką światową.

Kto może zostać członkiem GIN?

 • Regionalne organizacje rozwoju inwestycji gospodarczych,
 • Organizacje non-profit wspierające rozwój lifescience,
 • Uczelnie wyższe,
 • Instytuty badawcze,
 • Inne podmioty uznane za odpowiednie przez instytucje członkiem GIN.

Jakie są korzyści z członkostwa w GIN?

 • Ochrona i wsparcie w zakresie własności intelektualnej,
 • Ocena rynku,
 • Budowa i wymiana technologii,
 • Dostęp do kapitału początkowego oraz venture capital,
 • Tworzenie firmy typu spin-off ,
 • Identyfikacja szans i pomoc w licencjonowaniu technologii,
 • Współpraca w zakresie badań,
 •  Dostęp do zbioru najlepszych praktyk,know-how i wiedzy technicznej,
 • Pomoc przy wejściu na rynek,
 • Rozpoznawalność marki GIN na rynku,
 • Wspieranie szybkiej realizacji / wprowadzania do obrotu produktów, rozwoju i usług.

 
Informacje kontaktowe:
 

John Chaffee
Prezes / CEO, North Carolina Eastern Region
3802 Highway 58 N Kinston, NC, USA 28504
Tel: 1-252-522-2400 Fax: 1-252-523-9017
Email: chaffee@nceast.org

 

Kazimierz Murzyn
Dyrektor Zarządzający Klastra LifeScience Kraków
ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków, Polska
Tel: +48 12 297 46 05, Fax: +48 12 297 46 46
Email: kmurzyn@lifescience.pl