Digital Hospital Forum

242

Zachęcamy do udziału w wyjątkowym wydarzeniu, dotyczącym optymalizacji prac szpitali w dobie pandemii, które organizowane jest w formie online przez SiDLY oraz Polską Federację Szpitali już 9 Grudnia o godzinie 14:00.

Organizatorzy Digital Hospital Forum chcą zwrócić uwagę przede wszystkim na problemy placówek medycznych i szpitali, wynikające z braku wystarczającej kadry medycznej oraz utrudnień realizacji wielu procesów spowodowanych nowym reżimem stanitarnym. Ze względu na pandemie wielu pracowników służby zdrowia narażonych jest na silny stres oraz zmęczenie wynikające z ciągle rosnącej liczby zakażonych wirusem Covid-19.

Problemem, na który również zwraca się uwagę jest także niewystarczające finansowanie, związane zarówno z kadrą jak i sprzętem medycznym, co w dużym stopniu również utrudnia opiekę nad chorymi. Wielu z nich nie kwalifikuje się do pobytu w szpitalu i jest zmuszonych do poszukiwania innych rozwiązań. Z pomocą w tej trudnej sytuacji przychodzą nowe rozwiązania telemedyczne, które mają na celu ułatwienie dotarcia do większej liczby chorych, szczególnie tych będących w izolacji domowej.

W wydarzeniu wezmą udzial m.in Minister Anna Goławska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, prof. Jarosław Fedorowski – Prezes Polskiej Federacji Szpitali czy lek. Julian Pakosz – Dyrektor ds. Lecznictwa Szpitala Wojewódzkiego w Opolu.

W trakcie konferencji zostaną poruszone tematy takie jak:

  • Nowości w kwestiach e-zdrowia.
  • Telemedycyna w dobie COVID-19. Jak nowe technologie zmieniają medycynę?
  • COVID-19 na oddziałach szpitalnych – aktualne potrzeby
  • Praktyka nie teoria. Jak już dziś opaski telemedyczne usprawniają pracę oddziałów z pacjentami z COVID-19. Case study.
  • Nowe technologie w okresie pandemii COVID-19 w szpitalach prywatnych
  • Jak poprawić poczucie bezpieczeństwa pacjenta izolowanego? Może teleopieka?
  • Przegląd aplikacji i technologii wspierających pacjenta na izolacji

Spotkanie dedykowane jest wszystkim tym, którzy zainteresowani są wyzwaniami w sektorze ochrony zdrowia, bezpośrednio wynikającymi z pandemi Covid-19. Wydarzenie rozpoczyna się 9 Grudnia o godzinie 14:00. Udzial w nim jest bezpłatny.

Więcej informacji oraz rejestracja dostępne na stronie organizatora