Seniorzy – krajobraz po pandemii: zaproszenie na 5. Małopolski Kongres Srebrnej Gospodarki

134

Przed nami piąta edycja Małopolskiego Kongresu Srebrnej Gospodarki, na którą już dziś zaprasza Marszałek Województwa Małopolskiego. Wydarzenie odbędzie się 7 listopada br. w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie.

Pandemia weryfikuje politykę senioralną

Tematem przewodnim tegorocznej edycji Kongresu będzie ”Krajobraz po pandemii: sytuacja osób starszych i nowe wyzwania dla polityki senioralnej”.

Wybór tematu nie był przypadkowy, albowiem pandemia COVID-19 od początku jej wybuchu, odcisnęła piętno na każdym niemalże aspekcie życia społecznego, w szczególności dotykając osoby starsze – grupę o wysokiej wrażliwości na niekorzystne zjawiska. Odnalezienie się – zarówno indywidualne jak i instytucjonalne – w nowej popandemicznej rzeczywistości, będzie kluczowym wyzwaniem polityki społecznej wobec seniorów na najbliższe lata mówi o wydarzeniu Marszałek Witold Kozłowski.

Polityka senioralna jest pojęciem szerokim. Składają się na nią zagadnienia związane zarówno z ochroną zdrowia, jak i systemem opieki społecznej, działaniami wspierającymi rodzinę oraz rozwój srebrnej gospodarki. Wbrew powszechnym stereotypom, populacja seniorów również jest zróżnicowana pod wieloma względami: wieku, stanu zdrowia, aktywności fizycznej, zawodowej czy społecznej.

Z badań społecznych wynika, iż pandemia przede wszystkim uwypukliła deficyty i braki w zaspakajaniu istniejących już wcześniej potrzeb osób starszych, choć spowodowała także nowe problemy. Przesuwa to ciężar dyskusji z tego, jaka powinna być polityka wobec osób starszych, na to, jak ją skutecznie wdrażać i jakie są bariery w programowaniu i wdrażaniu polityki na poziomie lokalnym i regionalnym.

Bogaty program 5. edycji Kongresu

Kongres będzie składać się z dwóch głównych debat plenarnych moderowanych przez redaktora Jacka Bańkę oraz wystąpienia z udziałem gościa specjalnego.

Pierwsza debata będzie okazją do szukania odpowiedzi na pytania: jak Covid-19 zmienił sytuację zdrowotną i społeczną seniorów, członków ich rodzin i opiekunów nieformalnych? Co zrobić, aby podnieść jakość życia seniorów po epidemii?

Wprowadzenie do panelu eksperckiego przedstawi prof. dr. hab. Beata Tobiasz-Adamczyk, socjolog medycyny, od wielu lat związana z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Druga debata dotyczyć będzie tematyki edukacji i uczenia się w starości. Jakie są korzyści uczenia się późnej dorosłości i starości? Edukacja w starości – życzenie czy szansa? Między innymi o tych zagadnieniach będą dyskutować uczestnicy tej drugiej sesji Kongresu.

W eksperckiej rozmowie wezmą udział zaproszeni specjaliści, a także samorządowcy, w tym, m.in. dr Bogusława Bober-Płonka, neuropsycholog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Anna Okońska-Walkowicz, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej i prof. dr. hab. Zofia Szarota z Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Gościem specjalnym Kongresu będzie prof. dr hab. Jerzy Bralczyk, niekwestionowany autorytet w dziedzinie językoznawstwa i poprawnej polszczyzny, który wygłosi wykład pod tytułem „O językowych formach kontaktu”.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w 5. Małopolskim Kongresie Srebrnej Gospodarki prosimy o rejestrację za pośrednictwem strony internetowej: https://www.malopolska.pl/malopolski-kongres-srebrnej-gospodarki

Wydarzenie towarzyszące – nowy portal dla seniorów

Podczas Kongresu planowana jest pierwsza odsłona portalu internetowego Senioralna Małopolska.

Nowy serwis adresowany jest do małopolskich seniorów. Ma on charakter informacyjno-społecznościowy, a także edukacyjny i międzypokoleniowy. Skorzystać z niego mogą również członkowie rodzin, opiekunowie i kadra pracująca na co dzień z seniorami, aby czerpać wiedzę, jak pomagać osobom starszym. Znajdą się tam również informacje dotyczące regionalnej polityki senioralnej Województwa Małopolskiego.

Poprzedni artykułDlaczego warto korzystać z ProBio Małopolska? – nasi uczestnicy na konferencji TCT 2022
Następny artykułZaprezentuj swój projekt dzięki mapie innowacji w ochronie zdrowia