Building Bridges, Beating Cancer – budujemy mosty do walki z nowotworem

75
Źródło: Adobe Stock, autor: Chinnapong

Aby zidentyfikować i wesprzeć najlepsze praktyki mające na celu stawienie czoła kryzysowi onkologicznemu w Europie, ScanBalt i Novartis współorganizują wydarzenie, które skupi się na innowacyjnych rozwiązaniach mających na celu zniwelowanie nierówności w dostępie do leczenia chorób nowotworowych w Europie.

Building Bridges, Beating Cancer zaprasza europejskie uniwersytety, ośrodki badawcze, przedstawicieli pacjentów, start-upy i inne zainteresowane strony do udziału w jeden z następujących sposobów:

  • Top Project: przedstaw istniejącą i wdrożoną inicjatywę, która znacząco przyczyniła się do przełamania barier w dostępie do terapii i opieki.
  • Hackathon: zarejestruj się indywidualnie lub jako zespół, aby współpracować i zmierzyć się z wyzwaniem związanym z kryzysem nowotworowym.
  • Inspirujące rozmowy: dołącz do serii rozmów z pacjentami, klinicystami i ekspertami na temat kluczowej roli innowacji i współpracy w pokonywaniu barier i poprawie dostępu.

Wydarzenie Building Bridges, Beating Cancer (#B3C) będzie w pełni wirtualne, skierowane do uczestników z Europy, rozpocznie się 22 listopada i zakończy się ogłoszeniem zwycięskich projektów Hackathonu 26 listopada.

Więcej informacji w broszurze informacyjnej oraz na stronie organizatora.

Poprzedni artykułPodstawy transferu wiedzy i technologii – webinarium Ryvu Therapeutics
Następny artykułSpółka celowa OncoTransfer – ogniwo łączące środowisko naukowe Instytutu Onkologii z biznesem