Bioinżynieria medyczna – nowa grupa współpracy

504
Źródło: Adobe Stock, Autor: Looker_Studio

Zapraszamy na kolejne spotkanie Klastra, którego celem jest ustalenie wspólnych celów i ram współpracy dotyczących utworzenia i rozwoju działalności grupy tematycznej „Bioinżynieria medyczna”, jako platformy współpracy w ramach Klastra LifeScience Kraków.

W szczególności celem spotkania jest zorientowanie interesariuszy, co do założeń i potencjalnych korzyści podjęcia współpracy w ramach SIG Klastra oraz wstępne rozpoznanie kierunków i zakresu działań potencjalnych uczestników grupy. Rezultatem spotkania będzie wspólna decyzja o podjęciu (lub nie) współpracy w ramach SIG, zarysowane kierunki działania oraz ew. ramowy plan działań grupy, w tym zostaną określone role uczestników.

Ogólnym celem SIG jest integrowanie interesariuszy wokół wyzwań, wspólnych tematów, interesów i łańcuchów wartości dotyczących tematu „Bioinżynieria medyczna” i tematów powiązanych. SIG tworzy regionalną platformę współpracy i ułatwia oraz koordynuje współpracę w ramach programów i projektów rozwojowych.

SIG, który reprezentuje istotny na poziomie regionu potencjał rozwojowy i organizacyjny dostaje rangę regionalnej dziedziny inteligentnej specjalizacji, za czym idzie wsparcie w postaci środków finansowych na projekty konkursowe, zgodne z celami strategicznymi SIG. Szczegółowe cele i sposób działania SIG zależą od interesariuszy zaangażowanych w jego tworzenie i rozwój.

Program spotkania:

  1. Otwarcie i przedstawienie się uczestników
  2. Prezentacja celów, zasad i uwarunkowań funkcjonowania SIG Bioinżynieria medyczna – KLSK
  3. Prezentacje interesariuszy – cele działania i kluczowe projekty w obszarze Bioinżynierii medycznej
  4. Dyskusja
  5. Wnioski

Zapraszamy na spotkanie przedstawicieli sektorów nauki i biznesu, a także instytucje otoczenia biznesu, zainteresowane uczestnictwem w platformie współpracy. 

Jeżeli ktoś chciałby przedstawić swój projekt, działania związane z Bioinżynierią Medyczną prosimy o zaznaczenie tej informacji w formularzu zgłoszeniowym, a dołożymy Państwa instytucję do programu.

Po dokonaniu rejestracji, bliżej terminu spotkania zostanie do Państwa przesłany link do dołączenia do spotkania online.

Temat: Spotkanie SIG Bioinżynieria Medyczna
Data: 11.01.2021
Godz:
13:00 – 14:00

Spotkanie będzie miało charakter hybrydowy, rejestracji prosimy dokonywać za pośrednictwem FORMULARZA.

Poprzedni artykułSzukamy Aniołów Biznesu w dziedzinie LifeScience!
Następny artykułKlaster LifeScience Kraków: nowy rok, nowe wyzwania