Zarządzanie procesem innowacji – metodyka Stage Gate

220

Zapraszamy na spotkanie, które zostanie poświęcone metodyce zarządzania projektami innowacyjnymi w oparciu o model prof. Coopera (oryginalnie nazywanego metodyką Stage Gate, na język polski często tłumaczonej jako „metodyka bramek etapowych”). Metodyka ta w sposób kompleksowy wykorzystała stosowane też i wcześniej narzędzia zarządzania etapami projektu poprzez odpowiednio sformułowane scenariusze przeglądów – narzędzia takie stosowały już od lat 60-tych Departament Obrony USA i NASA. Największą z zalet metodyki, która pozwoliła na jej trwałą implementację w wielu przedsiębiorstwach jest powiązanie w jeden wspólny proces zarządczy narzędzi pozwalających na kontrolę postępu rozwoju technicznego z narzędziami analiz rynkowych.

Wieloletnie doświadczenia w stosowaniu tego modelu (od momentu jego opracowania w 1986 roku) dowiodły jego skuteczności w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań o dużym potencjale rynkowym. W ciągu ostatnich lat oryginalna metodyka uległa modyfikacjom, pojawiły się odmiany dedykowane pewnym typom (branżowym) projektów, a w ostatnich latach (w roku 2016) pojawiła się metodyka łącząca klasyczne podejście etap-bramka-etap … z podejściem elastycznym – czyli z metodykami „zwinnymi” (ang. Agile), które, z powodzeniem stosowane początkowo w sektorze IT, zdobyły sobie już trwała pozycję w zarządzaniu projektami także w innych branżach. Możliwość definiowania celów dla poszczególnych etapów „w locie” (co jest charakterystyczne dla metodyk „zwinnych”) w niczym nie odebrała wysokiej skuteczności, a w konsekwencji wysokiej jakości innowacji, projektów zarządzanych w oparciu o metodykę bramek etapowych.

W trakcie spotkania informacyjnego zostaną przedstawione założenia metodyki oryginalnej, jej ewolucja oraz szerokie możliwości integracji z innymi narzędziami zarządczymi, zarówno z obszaru techniki jak i marketingu.

Na szeregu przykładów pokażemy, jak wykorzystać w skutecznym zarządzaniu projektami analizy źródeł wtórnych i badania marketingowe i jak powiązać je z badaniami i testami ukierunkowanymi na potwierdzenie cech technicznych rozwiązań. Wskażemy, jak zastosować w omawianej metodyce narzędzia znane np. z obszaru zarządzania jakością – jak choćby wielopoziomowe QFD (ang. Quality Function Deployment) czy też jak powiązać proces zarządzania projektami innowacyjnymi z rozwojem nowych firm technologicznych (startup’ów). Metodyka nie jest pozbawiona oczywiście wad, i w celu wyrobienia pełnego obrazu możliwości i ograniczeń tej metodyki, także ten aspekt zostanie poruszony w trakcie spotkania informacyjnego.

Forma spotkania: spotkanie online na platformie szkoleniowej,
Czas spotkania: 6h dydaktycznych,
Termin spotkania: 2 lipca 2021 r. w godzinach 9:00-14:30.
Prowadzący: dr hab. Joanna Hołub-Iwan, dr inż. Jarosław Osiadacz

Eksperci prowadzący: 

Joanna HOŁUB  

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu, z 20-letnim doświadczeniem w obszarach: zarządzanie strategiczne, projektowanie systemów informacyjnych zarządzania (MIS) oraz marketingu MkIS), strategie gospodarcze, przedsiębiorczość i innowacyjność firm i regionów, marketing, komercjalizacja produktów i usług, badania marketingowe, analizy strategiczne rynku i konkurencji, projektowanie agend badawczych i metodologii badań.

Jarosław OSIADACZ 

Z wykształcenia chemik (dr) i biotechnolog (mgr inż.). Teoretyk i praktyk innowacji.  Wykładowca i kierownik merytoryczny wielu szkoleń i studiów podyplomowych, specjalizuje się w zagadnieniach przedsiębiorczości, innowacyjności, zarządzania projektami, zarządzania własnością intelektualną i komercjalizacji. Autor i współautor metodyk audytu innowacyjnego dla Krajowej Sieci Innowacji przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz metodyki Business Technology Roadmap / SmartLab na potrzeby analiz Inteligentnych Specjalizacji. Analityk biznesowy, autor ponad 50 wycen technologii (także na wczesnym etapie – będących rezultatami badań naukowych), 28 strategii komercjalizacji, 21 modeli biznesowych i biznesplanów. Coach biznesowy. 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Spotkanie odbywa się w ramach projektu Organizacja struktury zarządczej i animacja Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania w ramach wybranej inteligentnej specjalizacji Województwa Małopolskiego (pilotaż). Organizatorem spotkania jest Grupa BST.

Poprzedni artykułMiędzynarodowe Targi PLMA 2021 „World of Private Label” – dla firm działających w sektorze marek własnych
Następny artykułProwadzisz innowacyjną firmę ? Weź udział w Japan Challenge for Society 5.0