100 mln na przełomową terapię leczenia nowotworów – rusza konkurs ABM

782

Agencja Badań Medycznych rozpoczęła program mający na celu opracowanie i wprowadzenie na szeroką skalę do Polski innowacyjnej terapii komórkami CAR-T, ukierunkowanej na leczenie ciężkich nowotworów. Rusza nabór wniosków w konkursie, na który przeznaczone zostanie 100 mln zł.

Pomysł na grant z zakresu wprowadzenia do Polski technologii komórek CAR-T zrodził się przede wszystkim z potrzeby społecznej. Jest to technologia niezwykle droga, ponieważ leczenie jednego pacjenta to obecnie koszt minimum pół miliona dolarów. Terapia ta, jeszcze w ubiegłym roku była całkowicie niedostępna dla polskich pacjentów; żeby ją otrzymać, musieli wyjeżdżać
zagranicę.

Tak duże środki przeznaczone przez Agencję Badań Medycznych mają zapewnić wprowadzenie technologii CAR-T do kraju, przyspieszyć badania naukowe oraz stymulować prowadzenie badań klinicznych nad tymi terapiami w Polsce. Ta strategiczna decyzja pozwoli na to aby w najbliższej przyszłości polscy pacjenci mogli realnie korzystać z tak innowacyjnej terapii.

Zakładamy, że już w przyszłym roku do Polski zostanie ściągnięta licencja na tę nowoczesną terapię i w ramach planowanego badania klinicznego umożliwimy polskim pacjentom dostęp do terapii CAR-T. Pamiętajmy, że są to dopiero początki trudnego i bardzo ambitnego programu. Wierzymy, że dzięki naszemu finansowaniu i wiedzy polskich naukowców kilkaset osób w Polsce będzie miało szansę na skorzystanie z tej terapii w trakcie realizacji grantu. Bez tego programu takich szans nie będzie – podkreśla Prezes Agencji Badań Medycznych dr n. med. Radosław Sierpiński.

Agencja Badań Medycznych widzi wielką przyszłość przed terapiami opartymi na komórkach CAR-T. Jak pokazują badania kliniczne, efekty leczenia technologią CAR-T są spektakularne, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że otrzymywały ją osoby, dla których nie było już żadnych szans. Remisja choroby po trzech miesiącach utrzymuje się bowiem u 82 proc. pacjentów,
a u 98 proc. z nich nie ma śladu białaczki.

Na początku lipca br. Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, poinformował,  że dzięki zastosowaniu terapii genowej CAR-T udało się wyleczyć 11-letniego pacjenta z ostrej białaczki limfoblastycznej. U chłopca, po siedmiu latach nieskutecznych terapii, wreszcie nie stwierdzono obecności komórek nowotworowych.

Jak podkreśla prof. Krzysztof Kałwak z Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu – ze względu na ogromne koszty planowanie kolejnych podań terapii jest ograniczone finansowo. Grant Agencji Badań Medycznych daje szansę pomóc dzieciom, które wyczerpały już wszystkie inne metody leczenia.

Więcej informacji o  konkursie na stronie: https://abm.gov.pl/pl/konkursy/regulaminy-konkursow-in/399,Konkurs-na-opracowanie-polskiej-terapii-adoptywnej-CARCAR-T-z-wykorzystaniem-kom.html

Wnioskodawcą w konkursie powinno być konsorcjum.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie jednego Projektu wyłonionego w ramach Konkursu wynosi 100 000 000,00 zł.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od 15.07.2020 r. od godziny 15:00 do 14.09.2020 r. do godziny 15:00 wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego dostępnego na stronie Agencji www.abm.gov.pl.


Źródło: Agencja Badań Medycznych

Poprzedni artykułGlobal Cluster Partnering Healthcare – spotkania partneringowe w obszarze life science
Następny artykułZłoty medal za innowacyjną włókninę ochronną z dodatkiem pierza