Jakie są aktualne wyzwania prawne branży MedTech? | Podsumowanie Śniadania z Klastrem

7733

Podczas dzisiejszego Śniadanie Klastra, Błażej Wągiel przedstawił cztery regulacje prawne, które zostały przyjęte, weszły w życie lub z najbliższym czasie będą obowiązujące.

  • Europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia (EHDS) – ma umożliwić pacjentom kontrolę nad ich danymi, pomóc w stworzeniu jednolitego rynku systemów elektronicznej dokumentacji medycznej oraz zapewnić spójny, wiarygodny i skuteczny system wykorzystania danych dotyczących zdrowia na potrzeby badań naukowych, innowacji czy działań regulacyjnych.
  • AI ACT – ma na celu regulację szerokiego spektrum systemów AI, wykorzystywanych w różnych sektorach, takich jak zdrowie, finanse, administracja publiczna i technologie konsumenckie.
  • Data Act – ma na celu wprowadzenie zharmonizowanych przepisów zapewniających sprawiedliwy podział wartości danych pomiędzy podmiotami działającymi w gospodarce opartej na danych.
  • Dyrektywa NIS 2 – zastępuje poprzednią dyrektywę UE w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji (NIS1) i ma na celu poprawę zbiorowego bezpieczeństwa cybernetycznego państw członkowskich poprzez nałożenie na nie szeroko zakrojonych obowiązków związanych z cyberbezpieczeństwem określonych sektorów (w tym obowiązki zgłaszania incydentów).

Aktualne regulacje prawne branży MedTech są wyzwaniem, ale mogą tez być wielką szansą.

Dziękujemy za inspirującą dyskusję!

Dla wszystkich, którzy nie mogli dołączyć do nas, lub chcą jeszcze raz posłuchać o czym rozmawialiśmy, nagranie z dzisiejszego Śniadania wkrótce pojawi się na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrypcji!

Do zobaczenia na kolejnym Śniadaniu Klastra!


Kontakt z Kancelarią IPSO Legal możecie nawiązać
na Platformie Współpracy LSOS.


Nadchodzące Śniadanie Klastra:

Temat: Wykorzystanie spektroskopii ramanowskiej i skaningowej mikroskopii elektronowej jako użytecznego narzędzia w badaniach farmaceutycznych i kosmetycznych
Data: Czwartek, 6 czerwca 2024,
godz. 9:00 – 10:00
Miejsce: Online

Poprzedni artykułTargi Pracy i Przedsiębiorczości – Majówka z pracą
Następny artykułEksperci o bezpieczeństwie i przyszłości opieki zdrowotnej – relacja ze spotkania EIT Health Morning Health Talks