Katalog Krajowych Klastrów Kluczowych – już dostępny!

298

Mamy przyjemność poinformować, że w ramach współpracy Ministerstwa Rozwoju i Krajowych Klastrów Kluczowych powstał katalog, prezentujący 15 klastrów, które zostały wyłonione w konkursach o uzyskanie o uzyskanie statusu Krajowego Klastra Kluczowego.

Przypomnijmy – wybór Krajowych Klastrów Kluczowych dokonywany jest w ramach otwartego Konkursu, którego organizatorem jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Klastry kluczowe wyłaniane są w oparciu o zestaw kryteriów obejmujących: zasoby ludzkie i organizacyjne, zasoby infrastrukturalne i finansowe, potencjał gospodarczy klastra, tworzenie i transfer wiedzy, działania na rzecz polityk publicznych, orientacja na klienta.

Dnia 10 września 2019 roku, Klaster LifeScience Kraków odebrał certyfikat KKK, podpisany przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, panią Jadwigę Emilewicz.

Status KKK to nie tylko prestiż, ale również nowe możliwości rozwoju dzięki programom i konkursom na projekty B+R w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w których przewidziano specjalną premię dla członków Klastra Kluczowego.

Celem wydania katalogu jest zaprezentowanie Krajowych Klastrów Kluczowych, ich głównych obszarów działalności oraz sukcesów. W katalogu można znaleźć podstawowe informacje na temat klastrów, m.in. dane kontaktowe, cele klastra, wielkość. Informacje te pozwolą na szybkie zapoznanie się z obszarami działalności najważniejszych i najprężniej działających klastrów.

Z katalogiem można zapoznać się klikając w odnośnik poniżej. Dostępny jest w czterech językach: polski, angielski, niemiecki, rosyjski.

Zachęcamy do zapoznania się i do nawiązywania współpracy!

KATALOG KKK___mpit.giv.pl