KLSK Krajowym Klastrem Kluczowym – odnawiamy status!

58

Szanowni Państwo, Drodzy Partnerzy, mamy dobre wiadomości!

Złożony przez nas wniosek w ramach Konkursu o odnowienie statusu Krajowego Klastra Kluczowego przeszedł pozytywnie III etap – Ocenę przez Panel Ekspertów.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu (paragraf 16 pkt. 16) do nadania/odnowienia statusu KKK należało otrzymać minimum 100 punktów.

Klaster LifeScience Kraków otrzymał 104 pkt i tym samym został zarekomendowany do odnowienia statusu.

Podpisana przez Przewodniczącego Komisji lista Klastrów rekomendowanych przez Komisję Oceniającą do odnowienia statusu Krajowego Klastra Kluczowego została zatwierdzona przez min. Przedsiębiorczości i Technologii p. Jadwigę Emilewicz w dniu 28 sierpnia 2019 r.

Przyznanie statusu Krajowego Klastra Kluczowego będzie potwierdzone dokumentem podpisanym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Uroczystość rozdania dyplomów poświadczających otrzymanie statusu Krajowego Klastra Kluczowego będzie miała miejsce podczas drugiego dnia Konferencji Regional and Economic Diplomacy Summit Poland 2019 www.regiosummit.pl
www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/ministerstwo-przedsiebiorczosci-i-technologii-organizatorem-szczytu-dyplomacji-samorzadowej-i-ekonomicznej w dniu 10 września 2019 r. w godzinach: 9.00-9.45.

Cieszymy się niezmiernie i bardzo dziękujemy wszystkim naszym Partnerom za pomoc i wsparcie przy przygotowywaniu tak ważnego dla nas wszystkich wniosku!