Konsultacje dotyczące realizacji programu FENG 2021-2027

70

Trwają konsultacje społeczne dotyczące programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), organizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Ich celem jest zebranie uwag oraz opinii na temat założeń, kierunków i form wsparcia zawartych w projekcie Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, którego realizacja ma wpłynąć na wzrost aktywności badawczej oraz innowacyjności przedsiębiorstw, a także aktywizację współpracy pomiędzy sektorem przedsiębiorstw oraz nauki.

Konsultacje zainicjowane zostały konferencją online, 10 marca 2021. Zapis wideo konferencji można obejrzeć pod adresem: https://konsultacjefeng.online/live/

Do udziału w konsultacjach oraz do zgłaszania uwag do Programu, organizatorzy zapraszają wszystkie zainteresowane osoby, instytucje, partnerów społecznych, organizacje, przedsiębiorców oraz przedstawicieli sektora nauki.

Konsultacje trwają do 14 kwietnia 2021 r.

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki jest następcą Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 i jest realizowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
Więcej informacji na stronie: www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-gospodarki