Międzynarodowy konkurs dla studentów „International Student Contest on Wirelessly Connected IoT”

120

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym w ramach projektu SCOTT (Secure Connected Trustable Things) kierowanym do studentów i absolwentów (do roku od egzaminu dyplomowego). Aby wziąć udział, należy przesłać pracę dyplomową (licencjacką, magisterską, doktorską) lub inną związaną z uczelnianym projektem.

Tematem konkursu będą rozwiązania dla Internetu Rzeczy (IoT) m.in:

 • Zaawansowane bezprzewodowe sieci czujników (WSN) i koncepcje IoT do zastosowań przemysłowych w takich dziedzinach jak motoryzacja, aeronautyka, budownictwo, zdrowie, robotyka, inteligentna produkcja, ze szczególnym uwzględnieniem co najmniej jednego z następujących atrybutów: bezpieczeństwo, bezpieczeństwo, niezawodność, zaufanie.
 • Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa, prywatności, bezpieczeństwa i zaufania w IoT.
 • Innowacyjne, autonomiczne komponenty IoT o ograniczonej energii.
 • Niezawodny WSN o zwiększonej efektywności energetycznej, solidności i jakości usług.
 • Zabezpieczenia warstwy fizycznej i pozapasmowej w aplikacjach WSN.
 • Algorytmy routingu i planowania dla niezawodnych sieci WSN w czasie rzeczywistym.
 • Bezpieczna identyfikacja, uwierzytelnianie, autoryzacja i komunikacja w WSN.
 • Kotwice zaufania i wskaźniki zaufania dla bezpiecznych systemów IoT.
 • Usługi przetwarzania danych brzegowych i chmurowych dla bezpiecznych i połączonych aplikacji mobilnych.
 • Bezpieczna lokalizacja przy użyciu technologii radiowej.
 • Rozwiązania UWB do ograniczania odległości i pozycjonowania.
 • Technologie bezpiecznego dostępu do samochodu.
 • Bezpieczna i solidna integracja systemów IoT z usługami brzegowymi / chmurowymi.
 • Połączone pojazdy (np. Samochody, ciężarówki…) współdziałające z osobistymi urządzeniami mobilnymi i systemami pasażerów, uczestników ruchu drogowego, innymi pojazdami i usługami w chmurze.

Finalista konkursu będzie miał okazję zaprezentować swoje projekty przed przedstawicielami czołowych europejskich firm i uczelni w dniu 1.10.2020 oraz otrzyma nagrodę w wysokości 1300 euro. Przewidziano również nagrody dla pozostałych miejsc oraz wyróżnienia.

Regulamin konkursu dostępny na stronie scottproject.eu
Termin przesyłania zgłoszeń mija 24.07.2020

Aby zgłosić udział należy wypełniony i zeskanowany formularz zgłoszeniowy przesłać na adres: scottstudentcontest@v2c2.at