Szkoła Letnia Innowacji dla doktorantów i pracowników naukowych zajmujących się innowacjami

1022

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce we współpracy z trzema uczelniami organizuje XIII edycję Szkoły Letniej Innowacji dla doktorantów i pracowników naukowych uczelni zajmujących się innowacjami i przedsiębiorczością. Wydarzenie odbędzie się on-line w dniach 3-4 września 2020 r. Tradycją szkoły jest wydawanie punktowanej publikacji w SOOIPP Annual artykułów, które uzyskają pozytywne recenzje.

Celem Szkoły Letniej jest budowa efektywnej sieci partnerstwa na rzecz wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki łączącej środowisko naukowe (katedry uczelni wyższych, zajmujące się innowacją i przedsiębiorczością), administrację samorządową i centralną oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu (parki i inkubatory technologiczne, centra transferu technologii).

Zagadnienie przewodnie Letniej Szkoły Innowacji to „Innowacyjność przedsiębiorstw jako warunek rozwoju społeczno-gospodarczego w obliczu niepewnej przyszłości” – w szczególności obszary problemowe:

Konkurencyjność i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

 • Konkurencyjność i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
 • Zdolność innowacyjna przedsiębiorstw
 • Bariery i stymulanty rozwoju innowacji
 • Start-ups, spin-offs, spin-outs
 • Industry 4.0
 • Komercjalizacja wiedzy i technologii
 • Współpraca MSP z ośrodkami naukowo-badawczymi

Polityka innowacyjna oraz wsparcie publiczne i prywatne dla zwiększenia innowacyjności MSP

 • Krajowa i regionalna polityka innowacyjna
 • Wsparcie publiczne dla zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Zarządzanie procesami innowacyjnymi w regionie
 • Wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw w polityce regionalnej
 • Rola jednostek naukowych w ekosystemie innowacji
 • Rola ośrodków przedsiębiorczości i innowacji we wsparciu innowacyjności przedsiębiorstw

Przedsiębiorczość

 • Teorie i modele przedsiębiorczości
 • Kompetencje przyszłości, przedsiębiorczość, kreatywność, innowacyjność
 • Intencje i orientacja przedsiębiorcza firm i osób
 • Przedsiębiorczość społeczna
 • Innowacje społeczne

Elementem Szkoły Letniej Innowacji jest możliwość dyskusji z innymi młodymi naukowcami, profesorami, promotorami prac dyplomowych i doktorskich.

Przewidziana jest prezentacja doświadczonego promotora i recenzenta prac doktorskich i habilitacyjnych z ramienia Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów pt. „Na co recenzenci zwracają uwagę?”

Ponadto uczestnicy mogą wziąć udział w wybranym webinarium:

 • Moja droga do doktoratu i obrona – wzloty i upadki
 • Przydatne narzędzia podczas pisania pracy, jak Mendeley zmienił moje życie
 • Doktorat wdrożeniowy, jak ugryźć taki temat?

Webinaria prowadzone będą przez profesorów i doktorów/doktorantów dzielących się doświadczeniami.

Zgłoś swój udział w konferencji do 25 sierpnia 2020 r.(rejestracja on-line)

Szczegółowe informacje na temat Szkoły Letniej Innowacji.
Pytania związane z organizacją wydarzenia należy kierować na adres biura SOOIPP.

Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej

Poprzedni artykułBio-Based Industries JU: 16 tematów projektowych w konkursie na 2020 rok
Następny artykułMiędzynarodowy konkurs dla studentów „International Student Contest on Wirelessly Connected IoT”