Rozwiń swoje kompetencje w ramach projektu Małopolskie Bony Rozwojowe Nowa Perspektywa

152

25 marca o godzinie 8:00 rozpocznie się pierwszy nabór wniosków w ramach projektu Małopolskie Bony Rozwojowe Nowa Perspektywa. Projekt w swoich założeniach ma objąć pomocą aż 1900 przedsiębiorstw i pracowników (łącznie 7055 osób), które będą mogły skorzystać z dotacji w formie bonów do wykorzystania na szkolenia, studia podyplomowe, doradztwo lub egzaminy.

Dla kogo:

Dla Przedsiębiorców/Pracodawców (w głównej mierze należących do sektora mikro, małych i średnich Przedsiębiorców) oraz ich Pracowników, w tym osób prowadzących działalność na własny rachunek z siedzibą, filią, delegaturą, oddziałem lub inną formę działalności na terenie podregionu krakowskiego wraz z Miastem Kraków, tj. powiatów: miasto Kraków, miechowskiego, krakowskiego, proszowickiego, wielickiego, bocheńskiego, myślenickiego.

Cel i rezultaty:

Podniesienie kwalifikacji poprzez zwiększenie dostępności do usług rozwojowych z BUR dla co najmniej 1900 Pracodawców, Przedsiębiorców oraz ich Pracowników (łącznie co najmniej 7055 osób), dzięki zastosowaniu mechanizmu obiegu bonów rozwojowych. Cel zostanie osiągnięty do końca realizacji projektu tj. 31.12.2026 r. Realizacja celu jest możliwa poprzez skorzystanie z bonów rozwojowych w ramach BUR zgodnie ze zgłaszanym w tym zakresie zapotrzebowaniem ze strony grupy docelowej.

Głównym rezultatem projektu będzie wzrost poziomu wiedzy i kwalifikacji, uzyskanie nowych kwalifikacji, osób z grup docelowych po opuszczeniu projektu, dzięki objęciu wsparciem w projekcie grup docelowych. Główne rezultaty: uzyskanie przez min. 6 350 osób, kwalifikacji po opuszczeniu programu, przy osiągnięciu założonych wartości wskazanych w celu projektu, w tym 706 osób które uzyskały zielone kwalifikacje.

Wysokość dofinansowania:

W ramach projektu można uzyskać 50% lub 80% dofinansowania do bonu rozwojowego. Dofinansowanie 80% jeśli: przedsiębiorstwo działa w branżach/sektorach istotnym z punktu widzenia województwa skorzysta się z usługi rozwojowej, która zakończy się uzyskaniem kwalifikacji, na zasadach określonych w Regulaminie skorzysta się z usługi rozwojowej, która dotyczy rozwijania umiejętności i kompetencji cyfrowych oraz niezbędnych do pracy w sektorze zielonej gospodarki

Szczegółowe informacje dot. warunków oraz terminach naboru dostępne na stronie: www.mbon2024.marr.pl

Dla wszystkich zainteresowanych programem, firma Eurokreator przygotowała ofertę szkoleniową skierowaną do placówek medycznych w ramach projektów: Małopolskie Bony Rozwojowe – Nowa Perspektywna, Tarnowskie Bony Rozwojowe, Sądeckie Bony Rozwojowe II. Szczegóły na temat oferty dostępne w formie broszury PDF.

Projekt Małopolskie Bony Rozwojowe – Nowa Pespektywa jest realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Zdjęcie: depositephotos.com

Poprzedni artykułZaawansowane metody obliczeniowe dla zoptymalizowanej opieki zdrowotnej – EIT Community Stories #3
Następny artykułWeź udział w spektaklu KobiecyTon – największym w Polsce hackathonie dla kobiet!