Top Disruptors in Healthcare 2021 – czynniki zakłócające w opiece zdrowotnej

266

Zapraszamy do lektury raportu opisującego najważniejsze czynniki zakłócające w opiece zdrowotnej w 2021 roku. Publikacja przygotowana przez Stowarzyszenie Młodych Menedżerów Medycznych oraz Polską Federację Szpitali została objęta patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz wielu innych podmiotów wspierających biznes.

Pierwsza edycja Raportu Top Disruptors in Healthcare spotkała się z niezwykle pozytywną reakcją – wzięły w nim udział 74 startupy, a dodatkowo wspierały go kluczowe podmioty publiczne wspierające innowacje. W najnowszej edycji przeanalizowano odpowiedzi uzyskane od 115 polskich startupów medycznych.

Jest to jedyny Raport Inwentaryzacyjny polskiego sektora MedTech, co stanowi cenne źródło informacji o innowacyjnych podmiotach medycznych na polskim rynku.

Spośród respondentów biorących udział w badaniu, ponad 90% z nich wskazało pandemię COVID-19 jako czynnik powodujących największy wpływ na działalność zarówno w sposób negatywny jak i pozytywny m.in w kontekście opóźnień w realizacji badań klinicznych, pozyskiwaniu finansowania ze względu na ograniczone możliwości spotkań bezpośrednich ale też znaczący wzrost sektora usług diagnostycznych czy postępującą cyfryzację zakładów opieki zdrowotnej oraz większą otwartość na innowacje.

Po więcej informacji zapraszamy do raportu Top Disruptors in Healthcare 2021. Publikacja dostępna w języku angielskim.

Poprzedni artykuł#StartUP Małopolska Meetup #7 – podsumowanie 7 edycji programu akceleracyjnego
Następny artykułZdrowa żywność i jej wpływ na ekologię – warsztaty projektowe Balt_PRO i ScanBalt