Wsparcie dla projektu SARSTer dot. skuteczności leków na COVID-19

93

Realizowany przez Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (PTELiLChZ) projekt SARSTer na zlecenie Ministra Zdrowia otrzymał dofinansowanie z Agencji Badań Medycznych. Zadaniem naukowców będzie analiza leków pod kątem bezpieczeństwa i skuteczności leczenia wirusa COVID-19.

Projekt SARSTer pod kierownictwem prof. dr hab. Roberta Flisiaka (prezesa PTEiLChZ) oceni skuteczność i bezpieczeństwo leków związanych z leczeniem wirusa SARS-CoV-2 w szczególności remdesiwir i tocilizumab. Badanie zostanie oparte o analizę danych około 10 000 chorych z rozpoznaniem COVID-19. SARSTer jest jednym z kluczowych elementów strategii walki z wirusem COVID-19. Rezultaty analiz posłużą jako istotna pomoc w podejmowaniu ważnych decyzji związanych z dalszym przeciwdziałaniem pandemii.

Program został uruchomiony 7 czerwca 2020 roku, a obecnie udział w nim zadeklarowało 30 polskich ośrodków leczących zakażenia SARS-CoV-2. Punktem badań będę obecnie rekomendowanie metody leczenia.

Warto nadmienić, że to właśnie PTEiLChZ jako jedno z pierwszych w Europie opublikowało rekomendacje dot. postępowania w zakażeniach wirusem SARS-CoV-2.

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych realizowało już podobne programy w ośrodkach badawczych m.in trwający od 2015 roku projekt EpiTer-2, dzięki któremu eksperci przeanalizowali dane ok. 13 tyś chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu C. Kierownik projektu prof. dr hab. Rober Flisiak wierzy, że dzięki współpracy polskich ośrodków i wcześniejszych doświadczeń, sukces projektu EpiTer-2 zostanie powtórzony.

Pozyskiwane przez projekt dane będą publikowane na bieżąco, a ich wyniki posłużą do optymalizacji metod leczenia SARS-CoV-2 realizowanych przez polskim system opieki zdrowotnej.

Więcej informacji o programie na stronie Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych