Zdrowa żywność – dołącz do grupy współpracy!

352

Współpraca to nie wszystko, ale bez współpracy wszystko na nic. Inteligentna współpraca jest kluczowym czynnikiem sukcesu każdej firmy. Dzięki współpracy możliwe jest rozwijanie działalności, pozyskiwanie nowych klientów i partnerów, uczenie się i wykorzystywanie szans. Sukces firmy zależy od umiejętności wykorzystania dźwigni, jaką dają kontakty.

Chcemy zaprosić Państwa do współpracy w ramach jednej z grup tematycznych Klastra LifeScience Kraków: „Zdrowa Żywność”.

Klaster LifeScience Kraków, to jeden z Krajowych Klastrów Kluczowych, który od ponad dekady pomaga budować i rozwijać efektywną sieć podmiotów działających w obszarze life science oraz pozyskiwać wsparcie na rozwój działalności poprzez innowacje. Współdziałając, zdobyliśmy ponad 100 milionów zł (https://lifescience.pl/projekty) na wparcie działalności innowacyjnej naszych partnerów, tworzymy nowe miejsca pracy, a przedsiębiorcy uczestniczą w szkoleniach, międzynarodowych misjach, targach i wystawach.

Klaster to potencjalnie korzyści ze współpracy ponad 400 firm z Małopolski. Pracujemy w mniejszych grupach tematycznych (SIG – Special Interest Groups) takich jak m.in. Digital Health, Biogospodarka, Technologie Medyczne. W ich ramach opracowywane są założenia nowych projektów, dobierani partnerzy i tworzone konsorcja w celu realizacji projektów, składane są wnioski o dotacje i granty, oraz realizowane są konkretne projekty.

Współpraca w grupach tematycznych przynosi szereg korzyści, daje realne szanse na  inicjowanie i realizowanie interdyscyplinarnych projektów rozwojowych, spełnianie potrzeb, rozwiązywanie problemów partnerów.

Grupy tematyczne to:

  • wymiana doświadczeń, wiedzy,
  • wsparcie w generowaniu pomysłów, testowaniu i komercjalizacji innowacji, 
  • ułatwienie współpracy pomiędzy instytucjami nauki i biznesu,
  • lobbowanie na rzecz interesów grupy w ramach polityki regionalnej, krajowej oraz EU,
  • internacjonalizacja – pomoc w wejściu do konsorcjów programów europejskich,
  • ułatwienie dostępu do funduszy i finasowania oraz  inne korzyści wynikające z działania razem.

Dlaczego chcemy stworzyć Grupę Tematyczną „Zdrowa Żywność”?

Nowa strategia Województwa Małopolskiego, nowe programy i fundusze otwierają nowe możliwości finasowania rozwoju działalności innowacyjnej, realizowanej w ramach Klastrów. Współpracując z Województwem Małopolskim, Klaster LifeScience Kraków przygotowuje rekomendacje dla przyszłych programów wsparcia aktywności przedsiębiorców. 

Musimy odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje i jaki jest potencjał współpracy w ramach inteligentnej specjalizacji “nauki o życiu”. Taką szansą na rozwój współpracy są np. międzynarodowe programy, w których Małopolska uczestniczy, jak Inicjatywa Awangarda skupiająca 37 regionów z Europy, dążących do rozwoju nowoczesnych gałęzi przemysłu dzięki międzyregionalnej współpracy gospodarczej. Małopolska jest jedynym regionem z Polski zaangażowanym w działania Inicjatywy Awangarda.

Wiemy, że w Małopolsce działa wiele innowacyjnych firm z branży zdrowej żywności i żywienia. Pytaniem jest czy istnieje synergia i potencjał współpracy, aby wykorzystać nowe możliwości i szanse?

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, na którym można będzie dowiedzieć się o możliwościach nawiązania współpracy i uczestniczenia w przedsięwzięciach wspierających przedsiębiorców, w tym nt. bezpośredniego wsparcia na innowacje. Naszym celem jest uzyskanie potwierdzenia, że jest w Małopolsce zainteresowanie podjęciem współpracy w tym obszarze.

ZOBACZ PEŁNY TEKST ZAPROSZENIA

Spotkanie informacyjne odbędzie się online, 22 kwietnia o godz. 14.00, potrwa ok. 60 min. i jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

W kolejnym etapie, zainteresowani uczestnicy zostaną zaproszeni na praktyczne spotkania warsztatowe, na których postaramy się wspólnie wypracować konkretne propozycje i program działania.
Dołącz!


Klaster LifeScience Kraków od ponad dekady pomaga zbudować i rozwijać efektywną sieć kontaktów i współpracy oraz uzyskać wsparcie na rozwój działalności poprzez innowacje. Dzięki współpracy zdobyliśmy ponad 100 milionów zł na wparcie działalności innowacyjnej naszych partnerów (https://lifescience.pl/projekty), tworzone są nowe miejsca pracy, a przedsiębiorcy uczestniczą w szkoleniach, międzynarodowych misjach, targach i wystawach. W ramach grup tematycznych Klastra opracowywane są założenia nowych projektów, dobierani partnerzy i tworzone konsorcja w celu realizacji projektów, składane są wnioski o dotacje i granty, oraz realizowane są konkretne projekty. Dowiedz się więcej na temat działalności Klastra.

Poprzedni artykułPlatforma Współpracy – co to znaczy i jakich oczekujemy korzyści?
Następny artykułJesteś nauczycielem ? Pomóż znaleźć odpowiedzi na wyzwania przyszłości ! #Szkoła Wynalazców 2021