Akcelerator Innowacji AHA. Część 1. Założenia i cele.

8593

Akcelerator Innowacji AHA to projekt, którego głównym celem jest identyfikowanie i wspieranie projektów i technologii „przyjaznych seniorom”.  Taki kierunek został nakreślony w pilotażowym działaniu zainicjowanym w ubiegłym roku i był realizowany w ramach Grupy Tematycznej Klastra LifeScience Kraków – Aktywne Zdrowe Życie i Starzenie Się

Dzięki współpracy wielu interesariuszy, możliwe stało się poprawienie jakości komunikacji i koordynacji działań, co w dłuższej perspektywie czasu przełoży się na jakość i trwałość rezultatów projektów, adresujących potrzeby seniorów, realizowanych w Małopolsce,

Drugim celem jest wyłanianie bardziej obiecujących innowacyjnych projektów i technologii, z zamiarem zwiększania ich szans na uzyskanie finansowania i wdrożenie lub skalowanie. Nie zapominając o potrzebie integracji i koordynacji w przekroju całego środowiska, chcemy skupić się na tym drugim celu i konkretnych rezultatach w postaci przetestowanych i wdrożonych innowacyjnych rozwiązań.

Zamierzamy to zrobić wprowadzając w życie proces wyboru i akceleracji projektów i technologii przyjaznych seniorom,  koordynowany (monitorowany) w ramach Grupy Tematycznej AHA. Partnerami projektu wspieranego przez EIT Health są Województwo Małopolskie, Jagiellońskie Centrum Innowacji oraz Klaster LifeScience Kraków.  

W pierwszej turze zaplanowaliśmy 3 spotkania.

  • Na pierwszym, w dniu 15 kwietnia, porozmawiamy o założeniach i szczegółowych celach i kalendarzu programu Akceleratora, oraz o roli, jaką odgrywać będą włączające się instytucje i eksperci.   
  • Drugie z zaplanowanych spotkań poświęcone będzie omówieniu potrzeb i zdefiniowaniu wyzwań, na które  będziemy chcieli znaleźć rozwiązania, zapraszając do tego pomysłodawców, innowatorów, startupy i małe przedsiębiorstwa.    
  • Na trzecie spotkanie zaprosimy również potencjalnych pomysłodawców, aby wspólnie pogłębić zrozumienie i znaczenie zdefiniowanych problemów i wyzwań. To pozwoli od samego początku ukierunkować rozwiązania i zwiększyć ich szanse na realizację.     

Serdecznie zapraszamy do udziału.


Temat: Akcelerator Innowacji AHA . Część 1. Założenia i cele.
Data: Poniedziałek, 15 kwietnia 2024, godz. 9:30 – 12:00
Miejsce: Nowe Herbewo, ul. Lubelska 29, 30-003 Kraków

Spotkanie organizowane jest we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, w ramach działań prowadzonych przez LifeScience Kraków EITHealth Hub.

Lokalizacja wydarzenia:


Poprzedni artykułKlaster Zabłocie – przestrzeń z której można i warto korzystać! | Podsumowanie Śniadania z Klastrem
Następny artykułCo oznacza dobra rekrutacja?