INTECH PK – Mocni w life science

656

Od początku swojej działalności, zespół INTECH PK mocno angażuje się we wspieranie twórców technologii z branży life science. Oto przegląd inicjatyw z tego obszaru, którymi zajmowali się eksperci spółki celowej Politechniki Krakowskiej.

Jednym z podstawowych celów statutowej działalności INTECH PK jest efektywne przekształcanie wyników badań naukowców Politechniki Krakowskiej w rynkowe usługi bądź produkty. Spółka angażuje się również w wyszukiwanie partnerów o ściśle określonym profilu działalności, gotowych do włączenia się wspólnie z twórcami technologii w innowacyjne przedsięwzięcia gospodarcze. Taka działalność, wymagająca specjalistycznej wiedzy, doskonałej znajomości obowiązujących przepisów oraz dysponowania rozlicznymi kontaktami, prowadzona jest również dla naukowców reprezentujących szeroko rozumiane środowisko life science.

Poszukujący wsparcia twórcy mogą liczyć na szeroki wachlarz usług oferowanych przez zespół INTECH PK. Począwszy od doradztwa w zakresie wdrażania technologii, przez analizę wyników prac B+R pod kątem ich przyszłej atrakcyjności rynkowej i biznesowej, a kończąc na modelu biznesowym komercjalizacji innowacji.

By najlepiej pojąć skalę działalności INTECH PK dla innowatorów life science, przyjrzyjmy się bliżej kilku technologiom, przy których pracowali specjaliści tej politechnicznej spółki.

Nowoczesny nośnik katalityczny

Prowadzony przez dra inż. Przemysława Jodłowskiego interdyscyplinarny zespół naukowy afiliowany przy Instytucie Chemii i Technologii Organicznej PK wypracował metodę nanoszenia materiału tlenkowego na podłoże metaliczne metodą zol-żel przy wykorzystaniu ultradźwięków. Takie rozwiązanie pozwala na pokrywanie nośnika katalitycznego dobrymi jakościowo powłokami tlenkowymi.

Tym, co już dziś odróżnia omawiane rozwiązanie od dostępnych na rynku usług, jest nowatorskie połączenie dwóch metod syntezy chemicznej: tej wykorzystującej fale ultradźwiękowe z dodatkiem substancji stabilizujących z metodą nanoszenia za pomocą techniki zanurzeniowej. Dzięki jednoczesnemu zastosowaniu obu procesów, uzyskano warstwy charakteryzujące się wysoką jakością pokrycia podłoża, korzystnym składem chemicznym i dobrymi właściwościami antykorozyjnymi.

Proponowane przez dra inż. Przemysława Jodłowskiego rozwiązanie może w przyszłości służyć do produkcji katalizatorów tlenkowych dla takich przemysłów jak chemiczny, samochodowy czy odnawialne źródła energii. Odbiorcami technologii mogą być zakłady produkujące materiały katalityczne bądź całe katalizatory. Produkty oparte na tej technologii kierowane są do następujących nabywców: koncerny samochodowe bądź przedsiębiorstwa dostarczające dla nich podzespoły (katalizatory), zakłady chemiczne, elektrociepłownie, elektrownie i przedsiębiorstwa produkujące urządzenia dla rynku OZE.

Do skuteczniejszej walki z depresją

Wypracowane przez reprezentującą Instytut Chemii i Technologii Organicznej PK dr inż. Jolantę Jaśkowską innowacyjne rozwiązanie koncentruje się na uniwersalnej metodzie syntezy związków z grupy długołańcuchowych arylopiperazyn. Dzięki otrzymywanym substancjom bioaktywnym, możliwe stanie się zwiększenie skuteczności istniejących leków antydepresyjnych.

Kluczowym zastosowaniem technologii może być zarówno synteza tych leków na skalę przemysłową, jak i synteza nowych, dotąd jeszcze nieznanych, aktywnych związków chemicznych z rodziny arylopiperazyn. Odbiorcami technologii mogą być koncerny farmaceutyczne, szukające wydajniejszych metod produkcyjnych lub poszukujące nowych leków, jak również firmy badawczo-rozwojowe działające na rzecz wytwórców leków.

Do współpracy z dr inż. Jolantą Jaśkowską zachęci je możliwość istotnego zmniejszenia kosztów produkcji leków antydepresyjnych przy zachowaniu wysokich standardów jakości i efektywności stosowania.

Perspektywiczne biomateriały chitozanowe

Pracujący w Katedrze Biotechnologii i Chemii Fizycznej PK zespół dra inż. Marka Piątkowskiego opracował innowacyjny sposób wytwarzania biomateriałów chitozanowych. Znajdują one coraz szersze zastosowanie w takich branżach jak technologia chemiczna bądź inżynieria biomedyczna czy materiałowa. Największymi zaletami stworzonej technologii jest jej uniwersalność oraz możliwość otrzymywania dzięki niej biomateriałów w zróżnicowanych formach takich jak:

  • aerożel – sztywna bądź elastyczna pianka o kontrolowanej porowatości, strukturze i rozmiarze porów;
  • hydrożel – galaretowate podłoże wykorzystywane w medycynie, kosmetyce i farmakologii;
  • nanokompozyt – materiał kompozytowy wzbogacony o nanocząstki.

Biomateriały chitozanowe, otrzymywane zgodnie z oferowaną technologią, posiadają unikalne właściwości łączące antybakteryjność, biodegradowalność, biokompatybilność i bioaktywność. Materiały te są łatwe i tanie w produkcji, a ich proces syntezy umożliwia nadawanie odpowiedniej mikrostruktury (rozmiar, dystrybucja i kształt porów) oraz właściwości hydrofilowych/hydrofobowych końcowego produktu.

Wypracowany materiał może znaleźć zastosowanie w licznych gałęziach life science: transplantologii, medycynie estetycznej, biotechnologii, kosmetologii, farmacji. W szczególności technologia ta może być wykorzystana do tworzenia podłoży do hodowli komórek, jako system kontrolowanego uwalniania i dostarczania leków, materiał do tworzenia nowoczesnych opatrunków czy środek kontrastowy w obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego lub tomografii komputerowej.

Krok do zdrowia

Stworzone przez prof. Stanisława Mazurkiewicza i jego zespół urządzenie ma pomóc osobom cierpiącym na bezwładne zwiotczenie kończyn dolnych w wyniku przepukliny rdzeniowo kręgowej. To orteza reciprokalna ze wspomaganiem mechatronicznym, wspomagająca wykrok i samodzielne naprzemienne chodzenie. Przy jej projektowaniu połączono funkcjonalność z nowoczesnością. W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na prostą, lekką konstrukcję mechano-elektryczną opartą na ogólnodostępnych materiałach. Orteza jest przez to ekonomiczna w produkcji i przystępna dla konsumentów. Uwagę zwraca również szeroki zakres konfiguracji ortezy, w tym możliwość dostosowania szybkości poruszania się do wymagań użytkownika.

Jak zatem widać, eksperci INTECH PK angażują się w szereg różnorodnych projektów związanych z branżą life science. Co istotne, za każdym razem ich twórcy mogą liczyć na kompleksowe, ściśle dopasowane do potrzeb wsparcie ze strony zespołu politechnicznej spółki.

Źródło: Materiał własny INTECH PK

Intech PK

Poprzedni artykułKlaster – wspólna inicjatywa, nowe możliwości
Następny artykuł5 kroków do własnej spółki technologicznej