sobota, 16 stycznia 2021

Biznes i nauka razem. Innowacje dla zdrowia i jakości życia

Sukces Roku w Ochronie Zdrowia 2019

Szpital Uniwersytecki w Krakowie zwycięzcą kategorii "Lider Roku 2019 w Ochronie Zdrowia – innowacyjny szpital" w XIX edycji konkursu „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia 2019”. Prof. dr hab. med. Piotr Chłosta, kierownik Oddziału...

Skaningowy mikroskop elektronowy SEM

Skaningowy mikroskop elektronowy SEM jest uznanym i bardzo szeroko stosowanym aparatem do badania i analizy powierzchni ciał stałych różnego pochodzenia i przeznaczenia. Poprzez działanie wiązki elektronów na kolejne części...

Detektory pyłu zawieszonego: Uniwersytecka sieć pomiarowa

Zanieczyszczenia przemysłowe kumulują się w powietrzu w postaci cząstek stałych oraz kropel cieczy, powodując powstawanie aerozolu. Poszczególne substancje, jak złożone cząsteczki organiczne (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, wśród nich benzo(a)piren; dioksyny) czy metale ciężkie...

Rozwijamy się przez pączkowanie, czyli historia sukcesu AstraZeneca w Polsce – część 3

Try and Buy, czyli… wypróbuj i kup Od momentu powstania 60-osobowego zespołu założycielskiego w Warszawie, polski oddział AstraZeneca zaczął rosnąć bardzo dynamicznie. Nie działo się to jednak za sprawą...