sobota, 24 lipca 2021

Biznes i nauka razem.

Innowacje dla zdrowia i jakości życia.

Grupy tematyczne Klastra (ang. SIG - Special Interest Groups) mogą wnosić w działalność Partnerów Klastra nową jakość, ale muszą spełniać pewne warunki, które pozwolą wszystkim zainteresowanym uzyskiwać wyraźne korzyści. Na przykład, z założenia, w ramach SIG opracowywane są pomysły dla nowych projektów, tworzone są konsorcja projektowe, dobierają się partnerzy...
Introduction - the problem:A new scientific unit is established in Krakow: Sano - Center for Personalised Computational Medicine. This International Research Foundation, the only one in Małopolska and one of the three Polish centers of the prestigious EU Teaming for Excellence program, is being created as part of a...
Introduction - the problem:The emerging field of Computational Medicine encompasses a wide range of technologies at varying levels of maturity with considerable opportunities for commercial exploitation. Translating these technologies to the international marketplace is essential to provide sustainable innovation in healthcare. The offer - the solution:The Sano Centre for Computational...
Introduction - the problem:Treatment of oncological patients with targeted therapy has been carried out in our country for over 15 years. However, compared to some Western European countries and the USA, access to new drugs is limited and the reimbursement of genetic tests is not optimal. In order to...