Biznes i nauka razem.

Innowacje dla zdrowia i jakości życia.

Kompetencje cyfrowe w medycynie – potrzeby i perspektywy

Czego udało się dokonać w ramach DISH - DIGITAL & INNOVATION SKILLS HELIX IN HEALTH? Jakie są plany na przyszłe działania w obszarze podnoszenia kompetencji cyfrowych w służbie zdrowia? Jaką rolę może odegrać grupa...

Aktualne i ważne tematy, które decydują o rozwoju Klastra

W najbliższy czwartek serdecznie zapraszamy na  Śniadanie, na którym porozmawiamy o aktualnych i ważnych tematach Klastra. Przed nami kilka zadań i wydarzeń, które będą decydować o rozwoju Klastra, w tym przygotowanie wniosku dot. nowych usług...

Spotkanie interesariuszy grupy tematycznej HEALTH TECHNOLOGIES

W dniu 17 listopada odbędzie się spotkanie z przedstawicielami partnerów projektu CE4BIG,  którego głównym celem jest wypracowanie wspólnej strategii wspierania MŚP z sektora technologii medycznych.  W spotkaniu, oprócz przedsiębiorców, wezmą udział przedstawiciele lokalnych władz,...

Poznajcie ofertę usług analitycznych laboratorium chromatografii i spektrometrii mas! – Śniadanie z JCI

Zapraszamy na kolejne Śniadanie, na którym gościć będziemy naszego wieloletniego i Złotego Partnera Klastra – Jagiellońskie Centrum Innowacji. Spółka Jagiellońskie Centrum Innowacji została powołana w 2004 r. przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie w celu budowy...